Nieuws

Politics update: Drie politieke stappen naar een circulaire economie

nieuws 28 mei 2019

Niet alleen bij jou als ondernemer, maar ook in politiek Den Haag en Brussel is de circulaire economie top-of-mind. MVO Nederland voert vanuit haar netwerk een actieve lobby voor een ondernemingsklimaat waarin duurzame bedrijven de norm bepalen. Weten hoe? Lees onze drie updates en ontdek hoe MVO Nederland zich dagelijks hard maakt voor jouw ondernemersbelangen.

1. TWEEDE KAMER IN DEBAT OVER SNELSTE ROUTE NAAR CIRCULAIRE ECONOMIE

Nederland Circulair in 2050, dat is de ambitie van het kabinet. In de Tweede Kamer staat de transitie naar een circulaire economie dan ook regelmatig op de agenda. En dat is belangrijk, want we lopen met de circulaire economie een stap achter op het klimaat- en energiebeleid. Hoog tijd dus om een inhaalslag te maken.

Op 11 april spraken Kamerleden onder andere over het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2018-2023. MVO Nederland verzamelde vooraf reacties vanuit het Koplopernetwerk en deelde ze in gesprekken met politici. We spraken onze twijfels uit over de haalbaarheid, reikwijdte en ambitie van het plan. Gaat het ons wel lukken om met dit Uitvoeringsprogramma op tijd het kantelpunt naar de circulaire economie te bereiken?

Verschillende politieke partijen deelden de zorgen van MVO Nederland. Suzanne Kröger (GroenLinks) sprak haar twijfels uit over de vrijblijvendheid van het plan. Carla Dik-Faber (ChirstenUnie) pleitte ervoor een hogere trede op de R-ladder te bereiken. En staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) benadukte het belang van monitoring van resultaten. Tijdens het debat sprak Jessica van Eijs (D66) de urgentie uit voor circulair bouwen en textiel. Samen met de ChristenUnie diende ze een motie in voor een label dat de milieu-impact van kleding in kaart brengt. MVO Nederland-expert Michiel van Yperen zette zijn vijf bedenkingen bij zo’n label op een rij in een blog.

2. EU-LIDSTATEN BELANGRIJKE AANJAGER VOOR CIRCULAIRE ECONOMIE IN EUROPA

Als we alle ondernemers in Europa willen laten overstappen op een circulair businessmodel, is volle inzet van de 28 lidstaten daarbij onmisbaar. De nationale overheden zijn belangrijke aanjagers om EU-beleid door te zetten naar de werkvloer. Dat blijkt uit een recent rapport van Ecopreneur, de Europese federatie van duurzame bedrijven waar ook MVO Nederland lid van is. Met het rapport wil Ecopreneur de rol en het belang van EU-lidstaten agenderen en onderstrepen. Het laat zien welke routes de 28 landen volgen om naar een circulaire economie toe te werken. Per land vind je best practices, zoals de Green Deal Circulair Inkopen in Nederland.

3. MVO NEDERLAND IN GESPREK MET PARTNERS

Om beter te weten tegen welke knelpunten bedrijven aanlopen, startte MVO Nederland dit voorjaar met de Klankbordgroep Circulaire Economie voor deelnemers aan het Koplopernetwerk. Tijdens de eerste bijeenkomst spraken ondernemers uit de bouw, de voedselindustrie, de financiële sector, de maakindustrie en andere sectoren met elkaar. In ons netwerk zien we veel inspirerende voorbeelden van circulaire ondernemers die innovatief aan de slag zijn. Op onze beurt werken we vanuit MVO Nederland er hard aan om circulair en toekomstbestendig ondernemen continu onder de aandacht te brengen van beleidsmakers, beslissers en politici. Met ons netwerk laten we zien wat er al kan, en waar nog knelpunten liggen.

Je ziet het. Jij als ondernemer en andere partners uit het netwerk geven ons constante inspiratie: als kritisch klankbord en met inspirerende voorbeelden die ons verhaal versterken. We maken in politiek Den Haag en Brussel duidelijk wat er moet veranderen om meer ruimte te creëren voor duurzame groei, om transities te versnellen en om het concurrentievermogen van Nederland te versterken. Als je hierover vragen of opmerkingen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen. We horen graag je ideeën!

Ontvang onze nieuwsbrief

Benieuwd wat we allemaal al doen om de nieuwe economie te bereiken? Meld je dan net als 8000+ ontvangers aan voor onze nieuwsbrief en je ontvangt maandelijks een update vol verhalen van ondernemers, actuele columns, handige tools, praktische downloads en inspirerende events.

Wij gaan zorgvuldig om met je contactgegevens en het is altijd mogelijk om je uit te schrijven voor onze e-mails.