Nieuws

Athlon stapt in het Grote Bedrijven Netwerk van MVO Nederland

nieuws 19 februari 2019

Athlon is toegetreden tot het Grote Bedrijven Netwerk (GBN) van MVO Nederland. De internationale leasemaatschappij wil in coalities samenwerken aan nieuwe manieren van duurzame mobiliteit en het terugdringen van de CO2-uitstoot van auto’s. 

Athlon Nederland-directeur Marchel Koops: “Mensen maken elke dag keuzes voor hun vervoer, keuzes die invloed hebben op het milieu en de omgeving. Vanuit Athlon helpen we bedrijven met het verduurzamen van hun wagenpark en het aanscherpen van hun car policy. Daarnaast sporen we klanten aan waar mogelijk duurzaam te reizen, bijvoorbeeld door autogebruik te combineren met toegang tot openbaar vervoer, deelmobiliteit en elektrische fiets, -motor of -scooter.”

SAMEN VERSNELLEN NAAR DE NIEUWE ECONOMIE

Het Grote Bedrijven Netwerk (GBN) van MVO Nederland telt nu meer dan 90 deelnemers met meer dan 500 medewerkers en een stevige MVO-ambitie. Het netwerk maakt zich sterk voor een gezamenlijke ambitie: ‘in 2025 gaat 20% van het BNP om in de nieuwe economie: klimaatneutraal, circulair en inclusief’. MVO Nederland brengt bedrijven met elkaar in contact voor kennisuitwisseling, slimme samenwerkingen en nieuwe innovaties.

“Om te versnellen naar de nieuwe economie is een hoge ambitie én de wil tot innoveren essentieel”, zegt GBN-manager Erwin van Overbeek. “Athlon toont zich sterk op beide facetten. We zijn daarom blij dat Athlon onze visie deelt en ons netwerk van duurzame bedrijven komt versterken.”

DUURZAME AMBITIE

Met initiatieven als het deelplatform Car2Use, ChangeMyCar, het mobiliteitsbudget en het Zero Emission Leasepakket toont Athlon zijn duurzame ambitie. Met de toetreding tot het Grote Bedrijven Netwerk wil het bedrijf nieuwe verbindingen leggen en impactvolle coalities opstarten voor meer duurzame mobiliteit.

CSR-director Alexander Heijkamp van Athlon Nederland: “Samen kunnen we invulling geven aan het versneld terugdringen van CO2-uitstoot. Vanuit het Klimaatakkoord en de verschillende sectortafels zijn ontzettend veel ambities uitgesproken. Het komt er nu op neer dat we samen stappen in de goede richting zetten. Samen kunnen we zoveel sneller. Als eenieder zijn of haar eigen belang durft uit te spreken, ontstaat in het midden vanzelf een gezamenlijk belang. Vanuit dit gezamenlijk belang is samenwerking zoveel eenvoudiger te organiseren. Ik kijk ernaar uit mensen te ontmoeten die eenzelfde hoge lat hebben gelegd als Athlon en er samen voor willen gaan”.

Fotobijschrift: Athlon Nederland-directeur Marchel Koops en directeur-bestuurder Maria van der Heijden van MVO Nederland ondertekenen het partnermanifest van MVO Nederland. 

Ontvang onze nieuwsbrief

Benieuwd wat we allemaal al doen om de nieuwe economie te bereiken? Meld je dan net als 8000+ ontvangers aan voor onze nieuwsbrief en je ontvangt maandelijks een update vol verhalen van ondernemers, actuele columns, handige tools, praktische downloads en inspirerende events.

Wij gaan zorgvuldig om met je contactgegevens en het is altijd mogelijk om je uit te schrijven voor onze e-mails.