Nieuws

3 aandachtspunten van MVO Nederland bij de oprichting van het Nationaal Groeifonds

lobby 21 oktober 2020

Het coronavirus raakt onze samenleving en economie op een ongekende manier. De uitzonderlijke periode waarin we ons op dit moment bevinden, brengt veel onzekerheid en vragen met zich mee. Ook bij de ondernemers in het netwerk van MVO Nederland. Op dit moment zijn de volksgezondheid en de zorgsector prioriteit één. Daarnaast zijn er zorgen over de klap die deze crisis geeft aan de economie en aan ondernemers. Het kabinet-Rutte III geeft aan in te willen zetten op groen herstel. Onder meer door een Nationaal Groeifonds op te richten. Dit juichen wij als beweging voor ondernemers in de nieuwe economie uiteraard toe. Niet voor niets pleiten we voor een overheid met lef die beleid uitzet voor de lange termijn en daarmee (investerings)zekerheid geeft aan ondernemers. Het is goed om in deze crisis niet te bezuinigen, maar juist te investeren. Echter, we hebben wel drie aandachtspunten bij de oprichting van dit Nationaal Groeifonds.

Allereerst baart het ons zorgen dat het kabinet wel spreekt over toekomstbestendig verdienvermogen op de lange termijn, maar als het gaat om het Nationaal Groeifonds niet écht kiest voor een fundamentele transitie naar een duurzame economie. Een fundamentele kijk op duurzaamheid ontbreekt dus. Een tweede aandachtspunt is de positie van het mkb. Uit een peiling onder koplopende ondernemers in ons netwerk blijkt dat 63 procent geen baat denkt te hebben bij de oprichting van het Nationaal Groeifonds. Dat komt enerzijds duurzaamheid geen kernpunt is bij het toekennen van investeringen. Anderzijds geven ondernemers aan dat manier waarop het fonds is ingericht geen ruimte biedt voor het mkb. Het derde aandachtspunt gaat over diversiteit in de commissie. Het kabinet heeft ervoor gekozen een adviescommissie in te stellen met tien ‘groeicommissarissen’, die de projecten vaststelt. Deze commissie bevat zeer deskundige en gedreven leden, maar zij vormen geen afspiegeling van de Nederlandse samenleving over 20 tot 30 jaar. En dat terwijl onderzoeken steevast uitwijzen dat een divers team beter presteert. Meer over deze aandachtspunten en onze concrete oplossingen hiervoor vind je in de position paper die te download is via de knop hieronder.

Heb je zelf ook ideeën over waar het kabinet in moet investeren de komende jaren? Stel je dan verkiesbaar als Minister van de nieuwe economie en laat jouw stem horen voor nieuw, toekomstbestendig beleid. Meer informatie en om mee te doen: www.ministervandenieuweeconomie.nl.

Ontvang onze nieuwsbrief

Benieuwd wat we allemaal al doen om de nieuwe economie te bereiken? Meld je dan net als 8000+ ontvangers aan voor onze nieuwsbrief en je ontvangt maandelijks een update vol verhalen van ondernemers, actuele columns, handige tools, praktische downloads en inspirerende events.

Wij gaan zorgvuldig om met je contactgegevens en het is altijd mogelijk om je uit te schrijven voor onze e-mails.