Blauwe Netten: Nederlandse drinkwaterbedrijven duiken in de nieuwe economie

Negen Nederlandse drinkwaterbedrijven gaan samenwerken om hun sector sneller te verduurzamen. Onder begeleiding van MVO Nederland zetten ze dit jaar vergaande stappen op het gebied van duurzame energie, duurzame chemie en duurzaam inkopen. Dit onder de noemer Blauwe Netten.

Afgelopen donderdag, op Wereldwaterdag 22 maart 2018, werd het samenwerkingsverband Blauwe Netten ondertekend door directeuren en inkoop- en duurzaamheidsmanagers van Evides, Oasen, Waternet, Waterbedrijf Groningen, PWN, Brabant Water, Dunea, Waterleidingmaatschappij Drenthe en Vitens.

CONCRETE PROJECTEN

De drinkwaterbedrijven in Blauwe Netten maken afspraken op zes thema’s. Voor dit jaar richten ze zich eerst gezamenlijk op de verdere verduurzaming van hun eigen energieverbruik door duurzaam inkopen, duurzaam opwekken en door een efficiëntere distributie van het drinkwater. Daarnaast ontwikkelen ze een eenduidige methodiek voor een grondstoffenpaspoort voor hun infrastructuur. Zo kunnen ze -onder andere- later afvalstromen verminderen of restmaterialen beter hergebruiken. Tot slot werken ze aan het verduurzamen van de hulpstoffen die nodig zijn bij waterzuivering.

“Met Blauwe Netten zetten we een flinke stap vooruit,” zegt Pieter van den Herik, operationeel directeur van MVO Nederland / De Groene Zaak. “Niet alleen de drinkwaterbedrijven zelf worden duurzamer, het heeft ook positieve gevolgen voor bijvoorbeeld toeleveranciers, grondstofverbruik en het aandeel duurzame energieopwekking. Bovendien geven de drinkwaterbedrijven een goed voorbeeld aan andere sectoren. Door samen te werken kom je eerder tot resultaten en brengen we duurzaamheid in Nederland in een stroomversnelling.”

COALITIES VOOR DE NIEUWE ECONOMIE

Blauwe Netten is geïnspireerd op Groene Netten, een soortgelijke coalitie die MVO Nederland / De Groene Zaak begeleidt. Het platform verenigt sinds 2016 beheerders van energienetwerken en spoor-, water- en verkeerswegen, die werken aan een klimaatneutrale en circulaire infrastructuur, met een positieve impact op mens en milieu.

Hans van Leeuwen, CFO bij ProRail en een van de trekkers in Groene Netten: “Ons uitgangspunt bij Groene Netten is om vooral daar waar gezamenlijke energie op zit, zaken op te pakken. Dat vraagt persoonlijk lef en wat tegendraadsheid, dat zet zaken in beweging. Uitgangspunt is alles wat duurzaam is en een terugverdientijd heeft simpelweg te doen. Een klein beetje duurzaamheid doen helpt niet genoeg, we willen samen de sector en liever nog het systeem verbeteren.”

“Net als Groene Netten werken de deelnemers van Blauwe Netten voor het maatschappelijk belang,” zegt projectbegeleider Blauwe Netten Elsbeth Roelofs: “Drinkwaterbedrijven werken op allerlei vlakken al aan duurzaamheid, maar er is nog veel te winnen. Door de krachten van inkoop, MVO-managers en de business te bundelen, versterken we de bestaande platforms en partijen in de waterwereld. Zo levert ook deze sector weer een bijdrage aan de omslag naar een nieuwe economie.”