Mvo Nederland niet tevreden met ontwerp van klimaatakkoord

MVO Nederland is niet uit het Klimaatakkoord gestapt, zoals gisteren leek in de media. MVO Nederland heeft, net als de milieuorganisaties, de Jonge Klimaatbeweging en de FNV, aangegeven dat zij het huidige Ontwerp van het Klimaatakkoord niet steunt. Het grootste Europese netwerk van duurzame ondernemers ziet twee ernstige ontwerpfouten in het Ontwerp, en dan met name bij de Industrietafel: echte vernieuwing blijft uit en de vervuiler betaalt nauwelijks.

Michel Schuurman, directeur Economie en Politiek MVO Nederland: “Kortgeleden waren we als vertegenwoordiger van innovatief en duurzaam ondernemend Nederland nog optimistisch over het Klimaatakkoord. Het proces had onze volledige steun. Er was – en is – immers veel bereikt aan de meeste onderhandelingstafels. En het principe ‘de vervuiler betaalt’ werd veel genoemd en door velen gedeeld. De afgelopen dagen bleek echter dat benoemen en daadwerkelijk op papier zetten aan de Industrietafel twee verschillende dingen zijn.” Daarom heeft MVO Nederland samen met de natuur- en milieuorganisaties, de Jonge Klimaatbeweging en de vakbeweging aangegeven het huidige Ontwerp van het Klimaatakkoord niet te steunen. “Dit betekent dus niet dat we uit het Klimaatakkoord gestapt zijn, zoals in sommige media wordt neergezet. Allereerst is er nog geen Klimaatakkoord, het is een ontwerp. Daarnaast zijn wij hier niet uitgestapt, we zijn nog steeds in gesprek,” aldus Schuurman namens MVO Nederland.

Het gaat om twee ernstige ontwerpfouten die MVO Nederland met name bij de Industrietafel ziet:

1. ECHTE VERNIEUWING BLIJFT UIT

In het Ontwerp staan veel ‘end of pipe solutions’ zoals ondergrondse CO2-opslag (CCS) en andere korte termijnoplossingen. Minister Wiebes zet hierop in, maar dat is echt alleen op de korte termijn kosteneffectief en dus niet wat nodig is. Dat er zo weinig middelen beschikbaar zijn en dat er veel te beperkt aandacht is voor écht alternatieve productieprocessen, innovaties en verduurzaming vindt MVO Nederland niet acceptabel.

Het is belangrijk dat op dit moment de juiste keuzes worden gemaakt voor een leefbare toekomst. MVO Nederland kent een achterban met veel vernieuwende, innovatieve MKB’ers en startups die allang mee bezig zijn met een klimaatneutrale en circulaire economie. De overheid moet nu eens lef laten zien door deze groep ondernemers te steunen. Samen met hen wordt de vernieuwing ingezet.

2. DE VERVUILER BETAALT NAUWELIJKS

Een toekomstbestendig akkoord moet kiezen voor structurele oplossingen en daar hoort een CO2-beprijzing bij. Die is in het huidige Ontwerp van het Klimaatakkoord onvoldoende opgenomen. Daar komt bij dat de rekening vervolgens ook niet goed is verdeeld: het meeste geld lijkt te gaan naar degenen die het meeste vervuilen. Het argument dat hierbij wordt gebruikt is dat bedrijven anders uit Nederland zouden vertrekken. Uit onderzoek van De Nederlandsche Bank, en ook de Macro-Economische Verkenning 2019 van het CPB, blijkt echter dat dit nog maar zeer de vraag is. Ook andere landen zullen namelijk een strenger klimaatbeleid moeten gaan voeren om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen.

Het invoeren van een impactvolle CO2-prijs – in de bovengenoemde DNB-studie wordt gerekend met €50 per ton – zou de echte vernieuwing in de industrie aanjagen. Dat is de lange termijn zekerheid die nodig is om niet alleen de tussenstap van 49% maar ook de echte doelstelling, een klimaatneutrale samenleving, mogelijk te maken.

GOED NIEUWS: MVO-PARTNERS ZIJN ALLANG BEZIG MET WAT ER IN HET KLIMAATAKKOORD ZOU MOETEN STAAN

Elke dag werken ruim 2200 vernieuwende bedrijven uit het MVO Nederland netwerk aan het verbeteren van hun maatschappelijke impact. Velen van hen zijn nu al verder dan de 49% CO2-reductie die het Klimaatakkoord nastreeft in 2030. Vaak combineren ze deze inzet met een circulaire bedrijfsvoering en een inclusieve houding op de arbeidsmarkt. Zij laten niet alleen zien dat het kan, maar ook dat een duurzame koers leidt tot een gezondere bedrijfsvoering, een slimme omgang met grondstoffen, loyalere klanten en meer tevreden medewerkers. Dit zou de standaard en de koers van de BV Nederland moeten zijn.

(Beeld: Rijksoverheid/Valerie Kuypers / CC BY 2.0)