MVO Nederland: met CO2 -prijs tijdig innovatie en actie aanjagen

Voor het behalen van de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 en 2050 is het van groot belang de uitstoot van broeikasgassen te beprijzen. Het is daarom positief dat de Rijksoverheid werkt aan een mix van overheidsinstrumenten om tijdig innovatie en actie aan te jagen.

Op die manier schaart Nederland zich bij de koplopers en laten we – binnen de Europese Unie en wereldwijd – zien welke maatregelen er genomen moeten worden om het Klimaatakkoord van Parijs te implementeren. Met deze boodschap heeft MVO Nederland gereageerd op de internetconsultatie Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking.

DE VERVUILER BETAALT

Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat werkt aan een CO2-prijs in de elektriciteitssector. Dit komt voort uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Het EU Emission Trading System (ETS) is in principe een goed functionerend systeem, maar blijkt tot 2030 onvoldoende te zorgen voor CO2-prijswerking. MVO Nederland is daarom positief over de aanvullende regelgeving die het wetsvoorstel voor een minimum CO2-prijs voor elektriciteitsopwekking vormt, en dat het principe ‘de vervuiler betaalt’ als leidraad geldt.

DRIE AANBEVELINGEN

In onze reactie op de internetconsultatie hebben we drie mogelijkheden op een rij gezet om het wetsvoorstel en het beprijzen van CO2-uitstoot verder uit te werken en (meer) toekomstbestendig in te richten.

  1. Houd ruimte voor verdere of snellere stijging prijs per ton CO2;
  2. Breid uit naar andere sectoren;
  3. Betrek koplopers uit het bedrijfsleven.

De gehele reactie van MVO Nederland op de internetconsultatie is te vinden onderaan deze pagina.