Mvo Nederland in tweede kamer: bied ondernemers zekerheid met klimaatwet

Een stip op de horizon waar de overheid met haar beleid vervolgens consistent naartoe werkt, en meer zekerheid voor ondernemers rondom investeringsbeslissingen. Dat is wat MVO Nederland hoopt dat de voorgenomen Klimaatwet brengt, lichtte Michel Schuurman, directeur Economie & Politiek, woensdag toe in een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.

Onderwerp van gesprek waren de kosten en baten van de voorgenomen Klimaatwet. Na de presentatie van dit wetsvoorstel in juni, wordt het binnenkort in de Tweede Kamer behandeld. Dit rondetafelgesprek was in voorbereiding hierop georganiseerd. Voor ondernemers gaan kosten en baten vooral om investeringen, terugverdientijden en nieuwe omzet. MVO Nederland is er stellig van overtuigd dat de baten opwegen tegen de lasten, en onderschrijft daarom de doelstelling van de Klimaatwet.

TEMPO IN DE TRANSITIE

Schuurman gaf tijdens het rondetafelgesprek aan dat het van belang is oog te houden voor de mogelijkheid dat kosten én baten niet gelijk verdeeld zouden kunnen zijn over betrokkenen. Er kunnen verschillen zijn tussen burgers of tussen bedrijven, bijvoorbeeld tussen MKB en (internationaal) grootbedrijf. MVO Nederland roept op om hier aandacht voor te hebben. Daarnaast haalde Schuurman het tempo aan: hoe eerder we flink CO2 besparen waar het nu al (kosten)technisch kan, hoe meer (innovatie)tijd we hebben voor de echt lastige zaken.

GELIJK SPEELVELD MET ECHTE PRIJS

Ook gaf MVO Nederland aan dat duurzame ondernemers snakken naar een gelijk speelveld met een echte prijs. Op de vraag van PVV-Kamerlid Alexander Kops waar de extra kosten terecht komen, antwoordde Schuurman dat het hierdoor kan zijn dat producten en diensten die op dit moment goedkoper zijn dan wat ze in milieuschade kosten (zoals vliegreizen en vlees) duurder worden. Als concrete uitwerking van deze echte prijs kan in het verlengde van de Klimaatwet een prijs geheven worden voor CO2-uitstoot. Daarmee kan goed richting gegeven worden aan innovatiegeld.

Ten slotte ging Schuurman in op het argument dat we met de voorgenomen klimaattransitie (internationale) bedrijven wegjagen uit Nederland. Het overgrote deel van de wereld, zeker ook de Nederland omringende landen, hebben het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Ook zij zijn of gaan hiermee aan de slag. In september stelde het Centraal Planbureau dat er weinig bewijs is voor verplaatsing naar ‘pollution havens’ en voor al te groot pessimisme.

GELUID VAN HET KOPLOPERNETWERK

Aan het rondetafelgesprek deden onder andere de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, Urgenda, De Nederlandse Bank, Kalavasta en CE Delft mee. Vanuit het Klimaatberaad schoof Ed Nijpels aan. De Nederlandse Bank kreeg veel vragen over hun dinsdag gepubliceerde rapport, waarin geconcludeerd wordt dat een CO2-prijs van €50 per ton de Nederlandse economie wel enigszins raakt, maar niet hevig. DNB ziet het invoeren van een CO2-prijs als een goede stap; het liefst in EU-verband, maar desnoods nationaal.

Hier een overzicht van deelnemers en hun schriftelijke inbreng vooraf. Voor de inbreng van MVO Nederland hebben we het geluid opgehaald bij ons Koplopernetwerk met duurzame ondernemers.

(Beeld: Graham CampbellCC BY-SA 2.0)