Lobbyresultaten

Lobbyresultaten

MVO Nederland creëert de optimale condities om toekomstbestendig ondernemen in de nieuwe economie mogelijk te maken. We voeren een actieve lobby door in gesprek te gaan met ambtenaren, bestuurders, politici en beleidsmakers. Ook in Europa. We voorzien hen van argumentatie voor de bestaande politieke agenda. Maar helpen ook bij het op de agenda zetten van nieuwe punten. Hieronder vind je enkele van de resultaten die onze lobby heeft bereikt.