Werkbezoek: op weg naar natuurlijke landbouw met boeren én keten

MVO Nederland werkt aan de transitie in de landbouw. Zo ontwikkelden we Boeren. Natuurlijk!, een collectief van ketenpartijen dat boeren helpt omschakelen naar natuurlijke landbouw. En brengen we inkopende bedrijven die biodiversiteit willen inkopen bijeen in het Collectief Natuurlijk Eten & Drinken. Qua wet- en regelgeving lopen deelnemers echter tegen obstakels aan. Obstakels die duurzaam ondernemen nog altijd moeilijker maken dan niet-duurzaam. Om dat te veranderen laten we onze stem regelmatig laten horen in werkbezoeken.

Werkbezoeken zijn een ideaal middel om ondernemers direct hun verhaal te laten doen aan  bestuurders en politici. We kiezen daarvoor een inspirerende plek. Met concrete voorbeelden uit de praktijk geven we zo meer inzicht in de uitdagingen. In 2023 organiseerden we tweemaal een werkbezoek rondom natuurlijke landbouw, voortkomend uit het sectornetwerk agrifood. 

Minister, gedeputeerde én directeur-generaal komen naar regeneratieve boerderij 

In maart 2023 kwamen we met partners uit ons netwerk samen bij de regeneratieve boerderij Schevichoven te Leersum. We ontvingen twee belangrijke vertegenwoordigers van het ministerie van LNV: Johan Osinga, directeur-generaal natuur, visserij en landelijk. En Guido Landheer, plaatsvervangend directeur-generaal agro. Ook Mirjam Sterk, gedeputeerde van de Provincie Utrecht, kwam langs. 

In oktober 2023 hadden we Piet Adema, demissionair minister van LNV, op Schevichoven. We bespraken met hem wat er nodig is om de transitie te versnellen en voor onze ondernemers om die zo laagdrempelig mogelijk te maken.  

Dit is wat we tijdens een werkbezoek doen 

Beide werkbezoeken omvatten een rondleiding waarin Maarten en Eliette van Dam van Schevichoven laten zien dat natuurlijke landbouw kán met een goed verdienmodel. Daarnaast doen ketenpartijen uit onze collectieven een oproep aan de bezoekende politici en beleidsmakers.  

In maart was dat bijvoorbeeld tussenschakel De Lokalist, dat werkt aan het beschikbaar maken duurzaam voedsel uit korte ketens. Radboudumc koopt al jaren grote volumes voedsel in bij lokale boeren. En RVO toonde de ambities vanuit de Rijksoverheid voor inkoop van biologisch voedsel en de wens om dat ook natuurlijk vorm te geven. Cateraar Hutten liet zich horen over hun pilot met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over biologische inkoop. En ABN AMRO Bank vertelde over hoe ze als financier praktijkervaringen en bottlenecks uit een pilot regeneratieve landbouw.  

In oktober 2023 pleitte Crisp bij minister Adema voor het beter faciliteren van boeren die willen omschakelen. Cateraar Vitam riep op tot meer flexibiliteit in aanbestedingen. En Triodos Bank liet zien dat banken een belangrijke rol spelen in de transitie maar ook steun van de overheid nodig is. Bijzonder bij beide sessies was dat de boerenburen van Schevichoven vertelden waarom zij ook gaan omschakelen van varkenshouderij naar regeneratieve permacultuur. Hoe ze daarin samenwerken met Schevichoven. En waarom hun kinderen nu tóch het bedrijf willen opvolgen. 

Resultaat

Werkbezoeken leveren vaak positieve reacties op van politici en bewindslieden. Zo noemen ze de voorbeelden uit de werkbezoeken regelmatig tijdens debatten. Of ze nodigen ondernemers uit om hun geleerde lessen te delen bij het uitwerken van het beleid. Soms inspireren de ondernemers zelfs tot aanpassing van het beleid ten faveure van de duurzame economie. 

Bekijk hier de video van het werkbezoek. 

Meer informatie en meedoen?

Wil je meedoen met een van beide collectieven en zo in aanmerking komen voor een volgend werkbezoek? Maak dan een afspraak via de webpagina’s van Boeren Natuurlijk! of het Collectief Natuurlijk Eten & Drinken 

Terug naar overzicht