MVO Nederland in gesprek met minister Schreinemacher over IMVO-wetgeving

Het kabinet werkt aan een wetgevingsvoorstel voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Een belangrijke ontwikkeling, want duidelijke randvoorwaarden voor transparantie en verduurzaming in de hele keten zijn hard nodig om een gelijk speelveld voor duurzame ondernemers te creëren. Tegelijkertijd bestaat het risico dat het kabinet toch wacht op een ontoereikend EU-wetsvoorstel. Daarom zat MVO Nederland samen met vier bedrijven uit het Koplopernetwerk, Mud Jeans, Moyee Coffee, Arte Natuursteen en ASN Bank aan tafel met minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Koplopers laten hun stem horen

De minister luisterde met aandacht naar deze koplopende bedrijven die laten zien dat het mogelijk is om duurzaam te ondernemen met aandacht voor de hele keten. Oók als mkb-ondernemer. Een aantal belangrijke punten werd door hen ingebracht:

  1. Wacht niet op Europa, kom zélf met een ambitieus nationaal wetsvoorstel die geldt voor álle bedrijven, inclusief het MKB. Baseer de wetgeving op de OESO-richtlijnen, waarbij bedrijven de risico’s inzichtelijk maken voor de hele keten.
  2. Duurzame ondernemers vragen om wetgeving. Helaas komt greenwashing veel voor in de huidige markt. Dit zorgt voor oneerlijke concurrentie voor het mkb dat daadwerkelijk aan de slag gaat met transparante ketens.
  3. Denk vanuit mogelijkheden: Nederland is een innovatief land dat denkt in oplossingen! Daar passen vertragende argumenten als “concurrentieverstoring” niet bij, en bovendien zorgt aankomende EU-wetgeving rondom traceability en productpaspoorten al voor meer transparantie. Door hierop vooruit te lopen wordt juist concurrentievoordeel gecreëerd.
  4. Geef zelf het goede voorbeeld door voorwaarden te stellen voor aanbestedingen vanuit de overheid. Beloon zo duurzame ondernemers die het juiste doen.
  5. Het kan wel! Ondernemers uit ons netwerk laten zien dat we niet bang hoeven te zijn voor ambitieuze IMVO-wetgeving en dat het niet zo moeilijk en onuitvoerbaar is als het gevestigde bedrijfsleven doet lijken.

Na ruim 10 jaar vrijwillige ketenverantwoordelijkheid in de OESO-richtlijnen wordt het tijd voor bindende maatregelen. De tijd van vrijblijvendheid is voorbij. De komende tijd wordt duidelijk of het kabinet de beloftes op gebied van IMVO waarmaakt. Wij blijven ons inzetten voor ambitieuze wetgeving. Wordt vervolgd. Vragen over de lobby van MVO Nederland richting de politiek? Neem contact op met Siri de Vrijer hieronder.

Siri de Vrijer - Adviseur Public Affairs

Siri de Vrijer

Adviseur Public Affairs s.devrijer@mvonederland.nl
Terug naar overzicht