MVO Nederland en vier ondernemers pleiten voor integraal beleid bij ministers Jetten en Adriaansens

De Nieuwe Economie Index (NEx) is een belangrijk moment voor MVO Nederland en het partnernetwerk om een stem te laten horen richting politiek en beleidsmakers. Het onderzoek – dat we jaarlijks uitvoeren in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek – laat zien op welke thema’s de urgentie het grootst is. Bovendien kunnen we met gedegen onderzoek onderbouwen welke inzet nodig is om duurzaam ondernemen de standaard te maken.

Eén van de speerpunten van onze public affairs-inzet is het verbinden van politiek en beleid met het bedrijfsleven. Daarom gebruikten we de NEx als aanleiding om het geluid van ons partnernetwerk te laten horen aan twee belangrijke ministers voor de nieuwe economie: Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat en Rob Jetten van Klimaat en Energie. We namen vier inspirerende duurzame ondernemers mee uit ons netwerk: Greenlink, Crisp, Corbion en RPP Kunststofoplossingen. Samen voerden we het gesprek over wat nodig is om de vertraging in verduurzaming – die de NEx laat zien – om te zetten naar een versnelling.

Integraal duurzaam beleid

Onze gezamenlijke boodschap: integraal beleid op duurzaam ondernemen is nodig. Dus niet alleen een beleid op groene energie, maar juist ook circulariteit en biodiversiteit als onderdeel van dat beleid. Door duurzaam ondernemen de standaard te maken ontstaat er een gelijk speelveld voor ondernemers die nu al duurzaam werken. De aanwezige ondernemers lieten hun praktische obstakels horen, vertelden enthousiaste verhalen over wat duurzaam ondernemen oplevert, én hoe ze stappen vooruit kunnen zetten.

De overhandiging vond plaats op 18 januari 2023 in aanwezigheid van directeur-bestuurder Maria van der Heijden en adviseur public affairs Siri de Vrijer. Meer informatie over de NEx is te vinden op nex.mvonederland.nl.

Terug naar overzicht