IT services from Africa: principes

De leden van het het project ‘IT services from Africa’ staan voor:

 

 

 1. Het creëren van ‘decent jobs’.
  ‘IT services from Africa’ stimuleert de ontwikkeling van een kenniseconomie in opkomende markten.
 2. Eerlijke betaling.
  Werknemers en freelancers krijgen eerlijke salarissen die minstens gelijk zijn aan gangbare lonen voor hun functie in de lokale markt.
 3. Geen corruptie.
  Leden van ‘IT services from Africa’ houden zich aan lokale wet- en regelgeving en maken zich niet schuldig aan corruptie.
 4. Goede arbeidsomstandigheden.
  Werknemers wordt een veilige, schone en gezonde werkplek. Freelancers krijgen eigen zeggenschap over hun werkplek en wordt waar mogelijk hulp geboden bij het verbeteren hiervan.
 5. Geen gedwongen arbeid.
  ‘IT services from Africa’ wijst alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid af.
 6. Geen discriminatie.
  ‘IT services from Africa’ zet zich in voor het tegengaan van discriminatie en bevordert gelijke beloning, gelijke rechten en gelijke (secundaire) arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers en freelancers, ongeacht hun geslacht, ras, seksuele voorkeur, religieuze of politieke overtuiging, fysieke beperkingen of leeftijd.
 7. Diversiteit.
  ‘IT services from Africa’ bevordert zoveel mogelijk diversiteit op de werkvloer en streeft ernaar werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 8. Kennisoverdracht.
  ‘IT services  from Africa’ investeert in training voor werknemers en freelancers en maakt educatie in ‘soft skills’ en ‘hard skills’/ technische vaardigheden beschikbaar tegen redelijke voorwaarden.
 9. Vrijheid van vereniging.
  ‘IT services from Africa’ zet zich in voor de vrijheid van vereniging en collectieve onderhandeling, voor alle werknemers en freelancers.
 10. Verkleining van milieu-impact.
  ‘IT services from Africa’ streeft ernaar de CO2-voetafdruk van werken op afstand zoveel mogelijk te verkleinen.

LINKS

In samenwerking met de Fair Trade Software Foundation.