PaperWise berekent ecologische voetafdruk van papier en karton

PaperWise wil het verschil maken door papier te maken van landbouwafval. Om stakeholders achter zich te krijgen moet het de milieu-impact van de productie en de bijbehorende voordelen inzichtelijk krijgen, om zo aan verdere verduurzaming te werken. Met een IMVO-voucher op zak en CE Delft als adviseur werd het productieproces beoordeeld en actie ondernomen.

Milieu impact van papier productie onder de loep

PaperWise ziet waarde in het gebruik van landbouwafval. De papierproducent vermindert haar ecologische voetafdruk door samen met haar productiepartner kwalitatief en duurzaam papier en karton te produceren. Hoe krijg je andere spelers in de keten zo ver om hierin mee te gaan? Door de milieu-impact van de huidige productie inzichtelijk te maken en hen de toegevoegde waarde van afval als grondstof in te laten zien. Met de IMVO-Voucher kreeg PaperWise 50% van de advieskosten vergoed en onderzocht CE Delft het huidige productieproces en hoe de door hen voorziene optimalisaties vorm konden krijgen.

Vruchten afwerpen in plaats van landbouwafval

PaperWise had als doel om de productie circulair te maken en de CO2-uitstoot naar nul te brengen. Met onderbouwing van een Life Cycle Analysis kon PaperWise aan stakeholders laten zien welke positieve impact het gebruik van landbouwafval heeft. CE Delft onderzocht de toeleveringsketen waartoe landbouwgewassen, grondstoffenstroom, productieproces en transport voor papier- en kartonproductie behoorden. Zowel de inputs als outputs werden hierbij in overweging genomen waarmee de adviseur het effect op het milieu zichtbaar kon maken. Hiermee kreeg PaperWise de nodige handvatten toegereikt om de milieu impact verder te verlagen.

Welke vervolgstappen neemt PaperWise

Het onderzoek resulteerde in waardevolle inzichten voor de producent in Colombia. Het belangrijkste inzicht was de milieu impact die PaperWise kon besparen door van kolenenergie op groene energie over te stappen. Door de biomassacentrale op te schalen en verder uit te breiden konden zij 40 tot 50% van de milieu impact besparen.  Volgende punten op de agenda zijn om waterverbruik naar beneden te brengen en het reinigen/hergebruik van afvalwater verder te optimaliseren. Bijkomend voordeel is dat beide punten bijdragen aan milieubesparing. Het doel is om de CO2-uitstoot volledig te neutraliseren en daarom zal er een langere tijd overheen gaan om deze doelen te realiseren. Tot die tijd zal PaperWise de CO2-uitstoot compenseren, om klanten zo alsnog CO2-neutraal papier en karton te kunnen bieden.

IMVO-voucher

Paperwise deed onderzoek naar duurzame verbeteringen in de keten met behulp van de IMVO-voucher. Wil jij ook aan de slag met jouw keten en wil je daarbij een financiële steun in de rug? Klik dan op de onderstaande knop.

Lees meer over de IMVO-voucher

Ontvang onze nieuwsbrief

Benieuwd wat we allemaal al doen om de nieuwe economie te bereiken? Meld je dan net als 8000+ ontvangers aan voor onze nieuwsbrief en je ontvangt maandelijks een update vol verhalen van ondernemers, actuele columns, handige tools, praktische downloads en inspirerende events.

Wij gaan zorgvuldig om met je contactgegevens en het is altijd mogelijk om je uit te schrijven voor onze e-mails.