Linking Pin Africa wil Afrikaans jackfruit naar Nederland brengen

Een blik jackfruit heeft een lange weg te gaan voordat het ons land bereikt. Een lange waardeketen betekent niet dat de waarde van het product steeds weer hoger komt te liggen. Dat is juist waar de uitdaging ligt. Met Business Lab Uganda (BLU) als accelerator programma richt Linking Pin Africa zich op value addition van agrifood en de Nederlandse markt.

Onderzoek

Het BLU bestaat uit zeven bedrijven die fruit verwerken en 15 groepen die fruit aanleveren. Net zoals Nederland voor Uganda letterlijk en figuurlijk nog een ver-van-mijn-bed-show is, zijn de behoeften van de Nederlandse consument dat ook. Welke productinnovaties moeten de bedrijven doorvoeren om gezamenlijk de Nederlandse klant te kunnen bedienen? Adviseurs Makerere Food Lab, Jakana Foods en Fem ID hebben ieder een uitdaging op zich genomen en Linking Pin Africa kreeg met dank aan de IMVO-voucher 50% van de advieskosten vergoed.

Zo staat blikfabriek Njoro Canning in Kenia en moet de oogst op juiste wijze behandeld worden om uiteindelijk de Nederlandse klant te kunnen bedienen. Makerere Food Lab ontfermt zich over het ontwikkelen van het product. Adviesbeureau Jakana Foods begeleid de producerende bedrijven bij biologisch certificering.

Ontwikkeling van de keten

Met behulp van de IMVO-voucher kan het BLU flinke stappen zetten in het versterken van de kansen van fruit processors in Uganda. BLU heeft stappen gezet in het ontwikkelen van een merk dat de ondernemers en makers in Uganda representeert en interessant is voor de Nederlandse consument. Makerere heeft een Minimum Viable Product ontwikkeld en Jakana heeft de 25 bedrijven door de eerste fase van organische certificering geholpen waarmee er een goede basis is gelegd voor het ontwikkelen van een organic certified suppliers group.

vervolgstappen

Studio Hester Ezra helpt BLU met het co-creëren van het merk en de lancering daarvan in Uganda en in Nederland. Samen met Team Tastemakers wordt verder gewerkt aan de Afrikaanse identiteit van de producten, door het toevoegen van van lokale kruiden en specerijen. Linking Pin Africa bouwt verder aan het versterken en uitbreiden van de supplier group van betrokken duurzame boeren en processors.

IMVO-vouchers

Linking Pin Africa deed onderzoek naar duurzame verbeteringen in de keten met behulp van de IMVO-voucher. Wil jij ook aan de slag met jouw keten en wil je daarbij een financiële steun in de rug? Klik dan op de onderstaande knop.

Bekijk alle cases