Fairtrade verbetert leefomstandigheden van Colombiaanse koffieboeren

Vanuit het Futureproof Coffee Collective doet Fairtrade Original onderzoek naar de echte kosten van koffie in hun Colombiaanse koffieketen. Naar aanleiding hiervan zochten zij met de IMVO-voucher advies om deze True Price te berekenen en verbeterprojecten op te zetten.

De keten duurzaam onder de loep

Fairtrade Original zoekt altijd naar verbeteringen in haar keten, en ditmaal zochten zij via de IMVO-vouchers advies om hun Colombiaanse koffieketen te optimaliseren. MVO Nederland bracht hen daarom in contact met Inka Sachse en Sivan van Leerzem van Soil & More Impacts. Op basis van de uitkomsten van hun onderzoek adviseerde Soil & More Impacts verbeterprojecten op het gebied van:

  • Leefbaar inkomen
  • Bodemkwaliteit
  • Biodiversiteit
  • Klimaatverandering
  • Waterbehoud

Veelzijdige aanpak

Uit de diverse analyses van de data en de wensen van de boeren kwam naar voren dat met name bodemverbetering en leefbaar inkomen onderwerpen zijn die nadere aandacht verdienen. Aanvankelijk leken de boeren zelf te beoordelen dat hun inkomen genoeg was, na nadere analyse van de data bleek dat de kostprijs niet goed werd ingevuld. Dit gat met leefbaar inkomen pakken we op meerdere manieren aan. Zo zetten we in op verbeteren van de productiviteit en kwaliteit en werken we aan het verlagen van de productiekosten. Daarnaast is er op het gebied van diversificatie nog nadere inzet nodig. We willen graag aan agroforesty werken, waarbij boeren de teelt van koffie, cacao, bananen en honing afwisselen. Vanwege het Nederlandse verbod op import van biologische honing uit Colombia onderzoekt Fairtrade Original of het mogelijk is hierover in gesprek te gaan met de Nederlandse overheid.

Trainingen en langdurige inzet

Middels een train the trainer aanpak biedt Soil & More Impacts trainingen over verduurzaming en langdurige verbetering. En een digitaal trainingsprogramma gericht op bodemverbetering begeleidt de boeren bij het aanleveren van de data. Hiermee dalen de productiekosten, en stijgen de inkomens van de koffieboeren. Fairtrade Original wil met het ministerie van LNV in gesprek om de duurzame honingteelt in Colombia op te laten nemen in een vrijhandelsverdrag en zo de boeren te ondersteunen in een meer diverse teelt die leidt tot een gezondere bodem en helpt de inkomens verzekeren in het geval de oogst van een gewas tegenvalt.

Dankzij de implementatie van het True Cost Accounting monitoringssysteem van Futureproof Coffee Collective kan Fairtrade Original jaarlijks voortgang meten en bijsturen waar nodig.

IMVO-voucher

Fairtrade deed onderzoek naar duurzame verbeteringen in de keten met behulp van de IMVO-voucher. Wil jij ook aan de slag met jouw keten en wil je daarbij een financiële steun in de rug? Klik dan op de onderstaande knop.

Bekijk alle cases