CTG Circular werkt aan het reduceren van E-waste

CTG. (Close The Gap) Circular werkt aan het verduurzamen van de ICT-sector door ICT-materiaal te refurbishen en opnieuw in te zetten. De organisatie verzamelt en koopt ICT-materiaal in de Benelux, dat opnieuw wordt geïntroduceerd op de tweedehands markt en bij sociale projecten – zoals voor kwetbare groepen in het onderwijs – in Europa en Afrika.

Analyse en resultaten

Door de coronapandemie, overnames én diversificatie van de CTG Groep heeft de organisatie een sterke groei doorgemaakt, waardoor de behoefte aan integratie van de bedrijfsonderdelen én het meten van de impact is meegegroeid. Om tot deze verbeteringen en inzichten te komen is grondig onderzoek nodig.

Met Behulp van de IMVO-voucher nam CTG Circular de ICT-sector en de verschillende entiteiten binnen de organisatie onder de loep. Met onder meer deze input is het gehele MT vervolgens in strategische sessies aan de slag gegaan met het ontwikkelen van de gezamenlijke visie en de strategie. Hierin is gewerkt aan de formulering van one-pagers van roadmaps, actieplannen en milestones per entiteit.

Vervolgstappen

CTG Circular werkt samen met partners zoals Metabolic aan het alsmaar verder meetbaar maken van de impact van de verschillende bedrijfsonderdelen. Zo is een online tool in ontwikkeling waarmee de sociale- en milieu impact van gedoneerde computers nog duidelijker en simpeler in kaart wordt gebracht. Dit draagt bij aan de transparantie en storytelling van CTG Circular en van partners. Tegelijkertijd werken deze twee partijen in algemene zin aan het verduurzamen van de ketens alsmede een plan om de gehele industrie op sleeptouw te nemen naar een circulaire toekomst.

Lees alle cases