ECOR onderzoekt verbetering van de luchtkwaliteit en inkomen in India

De slechte luchtkwaliteit in India is grotendeels te danken aan de landbouwsector. Bij het verwerken van biomassa na de oogst komen CO2 en andere vervuilende stoffen vrij. Het is een stille moordenaar zolang deze praktijken worden voortgezet, maar R&D Centre ECOR Global wil hier een einde aan maken.

Onderzoek

Vóór het onderzoek startte, initieerde MVO Nederland een Memorandum of Understanding met het doel om op zoek te gaan naar duurzame alternatieven voor upcycling van biomassa. 16 partijen, waaronder ECOR Global, tekenden deze. Om dit onderzoek van de grond te krijgen vroeg ECOR Global een IMVO-voucher aan waarmee zij 50% van de kosten voor het inhuren van een externe adviseur vergoed kregen. ECOR Global kon rekenen op samenwerkingspartner Wageningen Food & Biobased Research, waarmee zij de mogelijkheid onderzochten om biomassa opnieuw als grondstof te gebruiken voor de productie van ECOR Global panelen.

Van restproduct naar toegevoegde waarde

ECOR Global wilde onderzoek doen naar de haalbaarheid van het plan om een of meerdere ECOR Living Factories in India op te zetten die toekomstbestendig zijn en een positieve impact hebben op mens en milieu. ECOR Global testte of zij rijststro, een vorm van biomassa, om kunnen zetten in een vezel van hoogwaardige kwaliteit die het mogelijk moet maken om deze opnieuw als grondstof te gebruiken voor de productie van panelen. Een duurzaam alternatief voor het verbranden hiervan, wat de luchtkwaliteit verslechtert en serieuze gevolgen heeft voor het milieu en de volksgezondheid.

De cirkel is rond

De samenwerking met het Central Pulp & Paper Research Institute, Wageningen Food & Biobased Research en Papiertechnische Stiftung leidde tot een succesvol resultaat in de ontwikkeling van een paneel op basis van rijststro. In 2020 deed ECOR Global een nieuwe IMVO-voucher aanvraag waarmee zij – in samenwerking met Grameena Vikas Socitety for Rural Development en de lokale Farmer Producer Company – over konden gaan tot grootschalige productie. Het mes snijdt hier aan twee kanten. Het levert een voordeel op voor het klimaat en dit helpt de boer aan een hoger inkomen. Die zien hun eigen potentiële winst normaal letterlijk in rook op gaan door rijststro te verbranden, terwijl het alternatief een nieuwe bron van inkomsten oplevert.

IMVO-voucher

Ecor deed onderzoek naar duurzame verbeteringen in de keten met behulp van de IMVO-voucher. Wil jij ook aan de slag met jouw keten en wil je daarbij een financiële steun in de rug? Klik dan op de onderstaande knop.

Bekijk alle cases