Gebruikersvoorwaarden TCA-tool Futureproof Coffee Collective

Binnen het Futureproof Coffee Collective werken koffiebedrijven aan de berekening van de ‘echte prijs’ voor koffie. Zij gebruiken hiervoor de TCA-tool die op basis van vijf indicatoren (bodemkwaliteit, waterverbruik, biodiversiteit, leefbaar inkomen en klimaatverandering) de werkelijke kosten van groene koffie in kaart brengt.

De TCA-tool is exclusief bedoeld voor de koffiebedrijven die zijn aangesloten bij het Futureproof Coffee Collective. De tool is ontwikkeld door MVO Nederland in samenwerking met True Price, Soil & More en EY. Bij gebruik van de TCA-tool hanteren we gebruikersvoorwaarden.

LINKS