Flo-Grow helpt ketenpartner met overstap naar biologische landbouw

De conventionele landbouw drukt wereldwijd zwaar op de natuur door ontbossing, bodemuitputting en aantasting van ecosystemen door de inzet van synthetische middelen. Ook in de landbouw rondom de Amazone worden veel chemicaliën gebruikt, die hun weg vinden in de rivieren en voedselketens. En dat terwijl wij zo afhankelijk zijn van de gezondheid van dit gebied voor de opslag van koolstof en de productie van zuurstof. Daarom wil boerencoöperatie Fair Fruit Peru overstappen op biologische teelt. Ketenpartner Flo-Grow startte samen met de coöperatie een pilot voor het telen van biologische snow peas en sugar snaps.

Onderzoek

Het onderzoek startte met een grondige bodemanalyse voor inzicht in de bodemkwaliteit. Nadat de akkers vervolgens waren bezaaid, is een specifiek deel van de akkers gereserveerd voor de pilot, waarbij biologische landbouw werd bedreven. In het overige deel zijn de snow peas en sugar snaps verbouwd volgens gangbare methoden. Dus met gebruik van veel gewassenbestrijdingsmiddelen. Hierdoor kon het biologische deel van de akker met het niet-biologische deel vergeleken worden. Voor de financiering van het onderzoek maakte Flow-Grow gebruik van de IMVO-voucher.

Resultaat

Door de pilot heeft de Peruaanse coöperatie inzicht gekregen in het verschil tussen gangbare en biologisch teelt; het biologische testgebied had meer ontkiemde planten, aanzienlijk minder plantziektes en landbouwproducten van dezelfde kwaliteit.

Door het succes van de pilot heeft de coöperatie de biologische methoden geadopteerd voor de helft van hun landbouwgrond. Op termijn betekent dit een wereld van verschil voor de gezondheid van hun bodems én de toekomstbestendigheid van hun boerderijen. Met de inzichten van het onderzoek wordt een ‘biologische teelt protocol’ ontwikkeld, om kleine boeren handvatten te geven bij de overstap naar biologische landbouw.

“Zonder de IMVO-voucher hadden we dit technisch diepgaande onderzoek niet kunnen doen”

Andre Flohil, Flo-Grow Holding

Bekijk alle cases