Fairphone zet zich samen met lokale partijen in voor mijnwerkers in Rwanda

Fairphone is op een missie om de manier waarop smartphones worden gemaakt te veranderen door onder andere nieuwe standaarden te stellen in de mijnindustrie en het sourcen van duurzame grondstoffen. Dat is hard nodig, want in toeleveringsketens voor elektronica is er nog een lange weg te gaan als het gaat om goede zorg voor mijnwerkers, lokale gemeenschappen en de natuur. Daarom willen Fairphone, Wolfram Bergbau und Hütten AG, handelaar Specialty Metal Resources en hun lokale Rwandese leverancier New Bugarama Mining Company (NBM) de lokale gemeenschappen meer laten profiteren van de rijkdom van hun mijnen 

Onderzoek  

Fairphone heeft de IMVO-voucher gebruikt om te onderzoeken hoe de gemeenschap tot nu toe heeft geprofiteerd van de activiteiten van de NBM-mijn en hoe dit positieve effect kan worden vergroot. Tegelijkertijd wil het onderzoek een model ontwikkelen dat inzicht geeft in de impact van eerlijke, semi-industriële mijnen op het milieu. Voor het onderzoek is het van belang dat lokale belanghebbenden zoveel mogelijk worden geraadpleegd.  

Resultaten  

Uit de interviews met de mijnwerkers en andere lokale bewoners bleek dat de positieve impact van NBM veel groter is dan de eisen voor conflictvrije certificering van mijnen. De gemeenschap ontvangt medische zorg en donaties voor scholen, stromend water, infrastructuur en zorg voor de omliggende natuur, om er maar een paar te noemen. Uit de interviews bleek ook welke investeringen de grootste impact hebben gehad en welke verbeterpunten nog aandacht behoeven.  

Vervolgstappen  

De lessen die uit het onderzoek zijn getrokken, zoals wat de belangrijkste succesfactoren zijn om de mijnwerkers en hun gemeenschap te ondersteunen en tevreden te stellen, zijn vastgelegd in een casestudy. Samen vertellen het rapport en de casestudy ons dat we aanzienlijke milieu- en sociale voordelen kunnen opleveren voor door oorlog verscheurde gebieden en gemeenschappen door te investeren in ambachtelijke kleine mijnen (ASM).  De casestudy kan andere spelers in de sector inspireren om artisanale en kleinschalige mijnbouwlocaties te ondersteunen in hun continue verbeteringstraject, om zo een positieve impact te creëren in mijnbouwgemeenschappen. Dit onderzoek zal ook NBM helpen in hun ambitie om de gemeenschap te helpen, door de aanbevelingen voor verbetering op te volgen en de impact continu te monitoren.  

IMVO-voucher   

Fairphone deed onderzoek naar de impact van hun keten op mens en milieu met behulp van de IMVO-voucher. Wil jij ook inzicht in jouw impact en wil je daarbij een financieel steuntje in de rug? Lees meer over de IMVO-voucher.  

Bekijk alle cases