FairChain Tech ondersteunt agroforestry in Ethiopië voor een leefbaar loon

De toenemende ongelijkheid tussen arm en rijk baart niet alleen veel burgers en politici zorgen, maar dat geldt ook voor sommige startups. Een voorbeeld van zo’n bedrijf is Fairchain Tech, dat zich inzet voor gelijkwaardige handelsketens. Fairchain Tech helpt bedrijven met technologie waarmee impact gemeten en onderbouwd kan worden. Door het modelleren van het meest optimale agroforestry model kan worden gewerkt aan een leefbaar inkomen voor boeren met maximale biodiversiteit.

Wat is de prijs voor een leefbaar inkomen?

Het onderzoek waarvoor Fairchain Tech de IMVO-voucher gebruikte richtte zich op de door hen ontwikkelde Leefbaar Inkomen Referentieprijs (LIRP), in dit geval aangeduid als FairChain LIRP (FC-LIRP). Er werd onderzocht hoe agroforestry kan bijdragen om het gat te dichten voor boeren die nog niet aan de FC-LIRP condities voldoen. Bij dit onderzoek stonden koffieboeren in Ethiopië centraal.

Agroforestry als drijvende kracht

Fairchain Tech bracht succesvol in kaart waar mogelijkheden liggen voor het realiseren van haar doel waarbij betalen van een LIRP ook daadwerkelijk leidt tot een leefbaar inkomen. Agroforestry blijkt daarbij een cruciale rol te kunnen spelen. Het inkomen van de boer kan met 300% stijgen en tegelijkertijd zorgen voor voedselzekerheid, verhoogde carbon opnamecapaciteit en biodiversiteit. Het enige probleem hierbij: de transitie vraagt om voorfinanciering van planten en bomen die soms pas na jaren vruchten afwerpen. Juist daaraan kan de technologie van FairChain Tech een bijdrage leveren.

“Bij een eerdere IMVO-voucher ontwikkelden we een model voor een snelle Leefbaar Inkomen berekening. Dat hebben we nu kunnen valideren.”

Sander Govers, Fairchain Tech BV.

Bekijk alle cases