Eyeopener ontwikkelt app voor hospitalitytrainingen in Oeganda

De Oegandese hospitalityindustrie heeft al lange tijd te maken met een tekort aan personeel met voldoende kennis en ervaring. Adviesbureau EyeOpenerWorks (EOW) ontwikkelde daarom het Ukarimu traingsprogramma, waarmee jongeren worden klaargestoomd voor hun eerste baan in hospitality. En met succes, totdat de trainen moesten worden stilgelegd door de Covid-19 pandemie. Om de trainingen voort te zetten ging EOW aan de slag met de verdere ontwikkeling van trainingen via hun app.

Onderzoek 

Met hulp van adviesbureau SkillEd werden mogelijkheden voor de verbetering van de app onderzocht. Voor de app waren er vereisten op technisch gebied zoals gebruiksvriendelijkheid en het kunnen functioneren zonder toegang tot internet, maar ook op het gebied van inhoud. Daarom is er onderzoek gedaan naar welke kennis het hardst nodig is én wat de beste manier is om praktische kennis op te doen voor het dekken van tafels en het omgaan met gasten. 

Resultaten 

Op basis van het advies vanuit SkillEd, is de app gebruiksvriendelijker geworden en zijn er nieuwe modules voor hospitality en toerisme toegevoegd. De app is nu toegankelijk voor verschillende doelgroepen en kan gratis worden gedownload via de Google Play Store 

Naast verbeteringen in de app, is er ook gewerkt aan het fysieke deel van het programma. Zo zijn workshops ontwikkeld in samenwerking met hotels en de Uganda Hotel Association voor hygiëne en Covid-maatregelen. Ook bewustwording op thema’s zoals impact op het milieu en gendergelijkheid spelen hierin een rol. 

Vervolgstappen 

Het inzicht door het onderzoek heeft gezorgd voor nieuwe plannen voor de komende jaren. Zo zal er meer worden gewerkt met visuals om het programma meer begrijpelijk en toegankelijk te maken. Daarnaast biedt de Ukarimu app ook kansen voor andere sectoren of landen. De komende jaren gaat EOW daarom verder met het creëren van meer leermodules om de baankansen voor andere doelgroepen te verbeteren. 

IMVO-voucher 

Wil jij net als EyeOpenerWorks werken aan een positieve impact? En kan je daarmee een financiële steun in de rug gebruiken? Lees dan meer over de IMVO-voucher via de onderstaande knop. 

Bekijk alle cases