Events

Helaas, dit event is al geweest. Kijk op onze eventkalender voor onze eerstvolgende activiteiten!

Webinar voor commissarissen en bestuurders: nieuwe rijkdom

Openbaar Dinsdag 19 januari 2021 van 09.00 tot 10.00 uur | Online

Van geld alleen word je niet gelukkig, en een rijk leven kun je niet uitdrukken in euro’s. Dat doe je in termen van gezondheid, welzijn, tevredenheid en harmonie met de omgeving. In de nieuwe economie streven bedrijven naar deze waarden. Positieve maatschappelijke impact, uitgedrukt in financiële en niet-financiële doelstellingen. Oftewel: nieuwe rijkdom. Bedrijven zijn toekomstbestendig als ze deel uitmaken van een groter geheel, van een maatschappelijk ecosysteem waar ze zelf een rol in hebben, en waar ze wél bij willen horen. Ze willen trots kunnen zijn op de nuttige plek van hun organisatie in de samenleving. Meer delen, een eerlijkere beloning en meer mensen laten meedoen.

Maar de realiteit is dat steeds minder mensen mee doen. Dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt. De acht rijksten ter wereld bezitten evenveel als de armste helft van de mensen: 3,6 miljard mensen! Het vergt leiderschap om dit te veranderen. In dit webinar, georganiseerd in samenwerking met Ebbinge, gaan we in dialoog met ervaringsdeskundigen over hoe je jouw rol als bestuurder of commissaris op het thema Nieuwe Rijkdom kunt invullen en bieden we handelingsperspectief.

In deze digitale bijeenkomst staan vragen centraal als:

 • Waarom moet ik dit doen?
 • Wat vraagt dit van commissarissen en bestuurders?
 • Hoe ga je hiermee om?

Sprekers

 • De praktijk – Ron Steenkuijl
  Ron Steenkuijl van de ADG Dienstengroep werkt vanuit een duurzaam betrokken mensvisie. Vanuit de stichting Helden van de Wil ontwikkelt hij op landelijke schaal sociaal maatschappelijke initiatieven zoals het Nationale Integratiediner (NID) met jaarlijks 20.000 deelnemers afkomstig uit honderden bedrijven, de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor en het schuldenplatvorm fIKKs waarmee de digitale schuldhulpverlening in Nederland werd geïntroduceerd.
 • De dialoog – Laurentien van Oranje
  Laurentien onderscheidt zich in haar maatschappelijke aanpak met Number 5 Foundation door het faciliteren van alliantievorming rondom een ‘big hairy goal’ zodat individuele oplossingen gaan optellen tot systemische veranderingen. De doelgroepen zelf zijn daarin nadrukkelijk gelijkwaardige gesprekspartners. Dit is de kern van het succes van de aanpak van laaggeletterdheid en jongereninspraak.
 • Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland, gaat in op zaken waar je als leider tegenaan loopt.
 • Niels van Tent, partner van Executive Search bureau Ebbinge, geeft een inleiding op het thema en modereert het gesprek.

Voor wie

Voor bestuurders en commissarissen van bedrijven met 50+ medewerkers, overheidsbedrijven en de semi-publieke sector.