Events

Helaas, dit event is al geweest. Kijk op onze eventkalender voor onze eerstvolgende activiteiten!

Tentoonstelling: Possible Landscapes De Peel

Biodiversiteit DVDD Nieuwe Rijkdom Vrijdag 09 juni 2023 van 12.30 tot 19.00 uur | Beatrix Theater, Utrecht

Hoe ziet het landschap van de toekomst eruit? Hoe kunnen we bouwketens zo biobased inrichten dat ze de kwaliteit van leven voor mens, dier en natuur verbeteren? Op Dag voor Doendenkers 2023 krijg je als bezoeker een unieke eerste blik op een indrukwekkende maquette die laat zien hoe onze duurzame leefomgeving eruit kan komen te zien. In dit geval is deze ontwikkeld voor het natuurgebied De Peel.

Possible Landscapes is een meerjarig programma waarin met boeren, verwerkers, bouwers, bewoners, beleidsmakers en ecologen perspectieven worden ontwikkeld voor een duurzame leefomgeving. Steeds per regio. Via verbeelding en verhalen maakt het programma de mogelijkheden tastbaar in indrukwekkende maquettes. Deze verbeelding inspireert het vervolggesprek over invullingen van het betreffende landschap.

Tijdens Dutch Design Week 2022 startte het programma dat heeft geleid tot deze ervaringsgerichte tentoonstelling. In drie sessies hebben 36 stakeholders meegedacht over mogelijke toekomstperspectieven voor De Peel. Hoe gaat het om met vernatting en stikstofuitstoot? Deze perspectieven zijn met verhaal en verbeelding omgezet in een maquette, volledig geproduceerd uit natuurlijke materialen.  Laat je meenemen door door de installatie en zie hoe je in de toekomst in harmonie met de natuur kunt wonen en werken. En wat dit betekent voor het landschap van de Peel. De maquette brengt ook overkoepelende ideeën aan bod, relevant  voor andere gebieden in Nederland. Denk aan manieren om het vernatte landschap in te richten of alternatieve woonvormen.

3 redenen om deze sessie te bezoeken

  1. Ervaar voor het eerst in het openbaar hoe Nederland eruit kan komen te zien door de transitie naar een duurzame economie
  2. Leer hoe een integrale biobased aanpak kan zorgen voor een circulaire economie in Nederland én bijdraagt aan klimaatadaptatie en -mitigatie
  3. Zie hoe toepassingen in bouw, textiel en chemie een kans bieden voor boeren om de transitie naar natuurinclusieve landbouw te maken

DAG VOOR DOENDENKERS

Deze tentoonstelling is onderdeel van de Dag voor Doendenkers, hét event voor partners van MVO Nederland op 9 juni 2023 in Beatrix Theater Utrecht. Meer informatie en registreren via de knop hieronder.