Events

Helaas, dit event is al geweest. Kijk op onze eventkalender voor onze eerstvolgende activiteiten!

Sector meet-up: wat Nederland kan leren van regeneratieve landbouw in Italië

Agrifood Biodiversiteit Openbaar Transparante ketens Donderdag 20 oktober 2022 van 15.00 tot 16.00 uur | Online

Italië is één van de grootste agrifood-producenten van Europa en kampt met veel uitdagingen waar we ook in Nederland mee te maken hebben: droogte, uitputting van landbouwgrond, stijgende productiekosten en dalende financiële opbrengsten voor de boer. Veel Italiaanse boeren zien regeneratieve landbouw als toekomstbestendig businessmodel. Tijdens deze meet-up bespreken we wat we daar in Nederland van kunnen leren.

Deafal – Agricoltura Organica Rigenerativa en Agricoltura Simbiotica zijn twee Italiaanse organisaties die al duizenden vee- en akkerbouwers hebben geholpen om te schakelen naar regeneratieve landbouw – en zijn tijdens de meet-up bij ons te gast. Ze delen hun ervaringen op het gebied van bodembiologie, watermanagement, stikstofmanagement, fokbeleid, begrazing en machinerie voor regeneratieve landbouw. Al hun inspanningen zijn gericht op het verbeteren van biodiversiteit, dierenwelzijn en een betere beloning voor de boer.

3 redenen om erbij te zijn

  • Leer hoe boeren in een ander groot Europees landbouwland omschakelen naar regeneratieve landbouw.
  • Ontmoet specialisten op het gebied van regeneratieve landbouw uit Italië en stel je vragen.
  • Krijg handvatten om best practices uit Italië toe te passen in je eigen bedrijf.

Sprekers

  • Matteo Mancini, TECHNISCH COÖRDINATOR & TRAINER BIJ DEAFAL

    Deafal is een Italiaanse NGO die boeren adviseert over regeneratieve biologische landbouw. Mancini spreekt over regeneratieve landbouwtechnieken voor het fokken van dieren en rationele begrazing.

  • Sergio Capaldo, OPRICHTER VAN AGRICOLTURA SIMBIOTICA

    Agricoltura Simbiotica is een boerenassociatie die agrifood-systemen promoot gericht op herstel, onderhoud en verbetering van biodiversiteit en microbiële functionaliteit in de bodem. Capaldo spreekt over zijn ervaring in veldprojecten en over het belang van micro-organismen in de bodem.

Voor wie

Leden van het Agrifood-netwerk van MVO Nederland en andere geïnteresseerden in het onderwerp.