Events

Helaas, dit event is al geweest. Kijk op onze eventkalender voor onze eerstvolgende activiteiten!

Nieuwe rijkdom: meet en vergroot je maatschappelijke impact

Grootbedrijven Donderdag 01 oktober 2020 van 15.00 tot 17.00 uur | Online

De wederzijdse afhankelijkheden tussen bedrijven, de maatschappij en de planeet worden met de dag duidelijker. Maar hoe stuur je als bedrijf in deze complexe wereld op niet-financiële impact en hoe verhoudt die zich tot financiële prestaties? In dit innovatieproject van MVO Nederland en KPMG krijg je in een reeks bijeenkomsten inzicht in de nieuwste methodes waarmee je de werkelijke waarde van jouw bedrijf meet. Ook leer je hoe je in bedrijfsbeslissingen stuurt op het optimaliseren van maatschappelijke impact en hoe je daarover communiceert.

Maatschappelijke waarde

In de nieuwe economie staat positieve maatschappelijke impact op gelijkwaardige voet met financiëel resultaat. Om het kantelpunt naar de nieuwe economie te bereiken, is integrated thinking en integrated reporting een onmisbare stap.

De urgentie om met het meten en vergroten van maatschappelijke impact aan de slag te gaan is groot. Kapitaalverstrekkers en beleggers waarderen erop én eisen het steeds vaker van bedrijven. Met een bedrijfsvoering gericht op maatschappelijke waardecreatie versterk je de eigen reputatie, draag je bij aan het aantrekken/behouden van medewerkers en langetermijn partnerschappen.

Vier redenen om mee te doen

 1. Je krijgt gedegen inzicht in de impact en wederzijdse afhankelijkheden van jouw bedrijf op niet-financiële indicatoren als natuurlijk, sociaal en menselijk kapitaal
 2. Je gaat zelf beproefde methoden en protocollen toepassen om deze impact en afhankelijkheden te meten en waarderen
 3. Je hoort hoe je deze inzichten volledig en integraal kunt meenemen in belangrijke bedrijfsbeslissingen
 4. Je leert hoe je over niet-financiële informatie (dus bijvoorbeeld over hoe je bedrijf omgaat met het milieu, mensenrechten, diversiteit van het bestuur) kunt rapporteren en communiceren naar relevante stakeholders

Integrated reporting draagt bij aan betere besluitvorming in organisaties, meer afgewogen risicomanagement en een bredere kijk op echte waardecreatie voor alle stakeholders.

Voor wie

Deelname aan dit innovatieproject is met name interessant voor:

 • senior finance managers van grotere bedrijven
 • mvo-managers, bij voorkeur in duo-deelname met senior finance managers
 • andere deelnemers met een rol in interne en/of externe rapportage, bijvoorbeeld actief in finance, reporting, duurzaamheid, compliance, communicatie en operations
 • young professionals in finance

Opzet

In dit innovatieproject komen deelnemers bij elkaar in een reeks bijeenkomsten:

 1. Introductie op het meten van de werkelijke waarde
  We starten dit traject met het bepalen van doel, raamwerk en scoping. Je krijgt inzicht in de wijze waarop je de werkelijke waarde voor jouw bedrijf kunt meten. Onder andere door het toetsen van beproefde methoden en protocollen, zoals het Natural Capital and Social and Human Capital Protocol.
 2. Meten en besluitvorming
  In de tweede bijeenkomst gaan we in op het drieluik: meten, waardering en prestaties verbeteren. Je gaat prioriteiten stellen en leert hoe je in de bedrijfsbeslissingen kunt sturen op het optimaliseren van maatschappelijke impact.
 3. Communicatie
  In de derde en laatste bijeenkomst gaan we dieper in op transparantie en reporting, zowel intern als extern. Met wie én hoe kun je over je maatschappelijke impact communiceren.

Praktisch

Dit innovatieproject bestaat uit een serie webinars en een bijeenkomst:

 • donderdag 16 april (webinar van 15.00 tot 16.30 uur)
 • donderdag 28 mei (webinar van 15.00 tot 16.30 uur)
 • dinsdag 23 juni (webinar van 15.00 tot 17.00 uur)
 • donderdag 1 oktober van 14.00 tot 18.00 uur (locatie: KPMG, Amstelveen)

Trainers

 • Arjan de Draaijer, managing partner Climate Change & Sustainability, global leader True Value Services, KPMG
 • Nikki van Dam, senior consultant Sustainability, KPMG
 • Frits Klaver, leader Global True Value Network, KPMG
 • Erwin van Overbeek, manager Grote Bedrijven Netwerk, MVO Nederland
 • Hans Kroodsma, manager Finance & Control, MVO Nederland

Meer weten over Nieuwe Rijkdom?

Nieuwe Rijkdom is een van de zeven agendapunten in de Nieuwe Businessagenda van MVO Nederland op onze route naar de nieuwe economie. Ontdek alles over dit thema.