Events

Community of Practice: medemenselijk ondernemen

Grootbedrijven Nieuwe Rijkdom Donderdag 14 september 2023 van 13.00 uur tot Vrijdag 02 februari 2024 17.30 uur | wisselende locaties

De verwachting dat jouw organisatie een positieve impact maakt op de maatschappij wordt steeds groter. Dat vraagt om een integrale samenwerking met stakeholders: je collega’s, zakelijke partners, leveranciers – en misschien zelfs je buren. Belangrijk dus om te investeren in die stakeholders en om écht naar ze te luisteren. Niet alleen omdat je meer wilt dan groeien in financiële zin. Maar ook omdat jouw bijdrage aan de groei en bloei van een ander van waarde is – nu en in de toekomst. Wij noemen dat medemenselijk ondernemen.

In deze Community of Practice inspireren en activeren bedrijven elkaar om het gedachtegoed te integreren in hun bedrijfsvoering. Hier gaat het er niet zozeer om wat je doet, maar vooral hoe je dingen doet en met wie. Uit onderzoek en de praktijk blijkt namelijk dat medemenselijk ondernemen gepaard gaat met innovatiekracht, betrokken medewerkers, tevreden klanten, duurzame leveranciersrelaties, aantrekkingskracht als werkgever en financiële gezonde groei. Winst aan alle kanten dus.

DE COMMUNITY OF PRACTICE IN HET KORT

 • Een reeks van vier bijeenkomsten op donderdag: 14 september, 12 oktober, 16 november en 14 december 2023 van 13.00 tot 17.30 uur (precieze tijd verschilt per sessie)
 • Voor twintig bedrijven met 125+ medewerkers in dienst
 • Duiding door experts, begeleid door MVO Nederland
 • Samenstelling van een vaste groep bedrijven met een vergelijkbare uitdaging, die op een interactieve manier van elkaar leren
 • De theorie combineren we met de praktische kant via persoonlijke opdrachten, het uitwisselen van uitdagingen en onderlinge discussies
 • Aanvullend: een in-company masterclass medemenselijk ondernemen die je met twintig collega’s volgt
 • Aan het eind heb je kennis over medemenselijk ondernemen, het belang ervan en de inspiratie om het gedachtegoed te verankeren in jouw organisatie
 • Slotbijeenkomst op vrijdag 9 februari 2024, waar bedrijven (vertegenwoordigd door C-level) kennis en inzichten delen met een breder publiek en laten zien hoe zij zich inzetten voor medemenselijk ondernemen
 • Kosten: €997,- voor partners van MVO Nederland, €1.997,- voor niet-partners

DIT LEVERT HET JOU OP

Kennis over medemenselijk ondernemen en het belang ervan

Waardevolle ervaringen en praktische tips

Sterkere relaties met stakeholders en betere samenwerkingen

Inspiratie om zelf aan de slag te gaan met medemenselijk ondernemen

PROGRAMMA

De bijeenkomsten zijn op vier donderdagen gepland: 14 september, 12 oktober, 16 november en 14 december 2023 van 13.00 tot 17.30 uur (precieze tijd verschilt per sessie). Afsluitend vindt er een slotbijeenkomst op vrijdag 9 februari 2024

Iedere bijeenkomst zoomt in op een specifiek thema binnen medemenselijk ondernemen. En bestaat uit plenaire onderdelen en break-out sessies. Je combineert theorie met praktijkcases, waarbij ook deelnemende bedrijven de ruimte hebben om eigen kennis, expertise en ervaringen te delen.

De thema’s van de bijeenkomsten

 • Dag 1 | Donderdag 14 september 2023 | Medemenselijk ondernemen: een introductie – op de eerste dag staat het gedachtegoed van Medemenselijk Ondernemen centraal. Het boek ‘Anders groeien, een medemenselijke aanpak van duurzaam en maatschappelijk ondernemen’ vormt hierbij het uitgangspunt. Met Harry Hummels, hoogleraar Ethiek, Organisaties en Samenleving aan de Maastricht University en Suzanne Ekel, programmamanager Menswaardige Economie bij Goldschmeding Foundation.  
 • Dag 2 | Donderdag 12 oktober 2023 | Diversiteit, inclusie en verbondenheid: experts zoomen aan de hand van de theorie in op het versterken van inclusiviteit op de werkvloer vanuit het medemenselijke gedachtegoed. Bedrijven die koploper zijn delen hun aanpak en daarnaast gaan we in op het concept Conscious Contracting.
 • Dag 3 | Donderdag 16 november 2023 | IMVO en Due Dilligence: de doorvertaling van medemenselijk ondernemen reikt tot aan de keten. Op deze bijeenkomst staat de (inter)nationale ketenverantwoordelijkheid centraal. Hoe creëer je een betekenisvolle dialoog met stakeholders in de keten vanuit de voorgeschreven OESO-richtlijnen?
 • Dag 4 | Donderdag 14 december 2023 | CSRD: tijdens de laatste bijeenkomst ligt de focus op de relatie tussen medemenselijk ondernemen en CSRD-wetgeving en het meten, rapporteren en sturen op medemenselijk ondernemen.
 • Slotbijeenkomst | Vrijdag 9 februari 2024 | Open evenement waarbij C-level professionals resultaten en perspectieven over medemenselijk ondernemen delen.

In-company masterclass medemenselijk ondernemen

Naast de vier bijeenkomsten is de in-company masterclass medemenselijk ondernemen onderdeel van het programma. Zodat jij het draagvlak vanuit jouw collega’s meteen kunt vergroten én de theorie direct een plek krijgt in de praktijk. Bij deelname wordt met jou gekeken naar een geschikte datum. 

De masterclass is een praktische in-company workshop van een dagdeel en is gericht op het realiseren van versnelling op het halen van maatschappelijke en sociale doelstellingen. Jouw organisatie gaan aansturen en organiseren vanuit het medemenselijk gedachtegoed maakt hierin het verschil. Tijdens de masterclass ga je onder meer actief aan de slag met vaardigheden die nodig zijn voor het organiseren van medemenselijkheid in jouw organisatie. Ook werk je in kleine groepjes aan een casus, waarbij je kunt kiezen uit een van de thema’s die past bij jouw organisatie(vraagstuk), zoals diversiteit & inclusie, inkoop of medezeggenschap.

Deze masterclass wordt gefaciliteerd door De weg van medemenselijk ondernemen.

UNIEK: LEER SAMEN MET EEN COLLEGA ÉN VAKGENOTEN

Uniek aan dit programma is dat je samen met een (wisselende) collega kunt deelnemen. Dit versterkt de samenwerking met je collega’s en helpt om meer draagvlak te creëren in je organisatie. En doordat je in een vaste groep aan een gezamenlijke uitdaging werkt, is er ruimte om dieper in te gaan op het thema, zowel theoretisch als praktisch. Tevens maken we gebruik van een digitaal platform om gegevens, documentatie en ervaringen uit te wisselen – ook buiten de geplande bijeenkomsten om. Hierop zijn ook de deelnemers te vinden, waarmee je kunt sparren over implementatievraagstukken. Zo word je dus echt onderdeel van een medemenselijk ondernemen-community!

Aan het einde van de Community of Practice weet je niet alleen wat medemenselijk ondernemen inhoudt, maar ben je ook geïnspireerd om het gedachtegoed te verankeren binnen jouw organisatie.

Experts

 • Prof. dr. Harry Hummels, hoogleraar Ethiek, Organisaties en Samenleving aan de Maastricht University en grondlegger van het gedachtegoed
 • Suzanne Ekel, programmamanager Menswaardige economie bij Goldschmeding Foundation
 • En meer experts en ervaringsdeskundigen gerelateerd aan de thema’s

VEELGESTELDE VRAGEN

Kan ik me nog inschrijven voor de Community of Practice?

Helaas kun je je niet meer inschrijven omdat de community of practice vol is. Wil je op de hoogte blijven over het project medemenselijk ondernemen? Bekijk deze pagina. Aankondigen voor een eventueel vervolg zul je ook daar teruglezen.

Kan ik het programma in het Engels volgen?

Helaas is het niet mogelijk om de Community of Practice in het Engels te volgen. De voertaal van de lessen, opdrachten en onderlinge communicatie is Nederlands.

Voor wie is dit relevant?

Het programma is voor senior professionals en leidinggevenden die werkzaam zijn bij bedrijven met 125+ medewerkers, waaronder C-level, ondernemers, managers en adviseurs. Zij richten zich op bedrijfsvoeringen zoals HR en inkoop – en zijn bezig of willen aan de slag met het medemenselijk organiseren ervan.

Kan ik met verschillende collega's meedoen?

De deelnameprijs is voor twee collega’s. Wel vragen we om één centrale persoon van de organisatie die alle bijeenkomsten bijwoont. De tweede persoon mag per bijeenkomst verschillen. 

Zijn de bijeenkomsten online of op locatie?

De vier bijeenkomsten zijn allemaal op locatie. Deze worden t.z.t. bekendgemaakt.

KOSTEN

 • Partners van MVO Nederland: €997,- per organisatie
 • Geen partner? Dan kun je alsnog deelnemen. Dit kost €1.997,- per organisatie

De genoemde prijzen zijn exclusief btw. De deelnameprijs geeft twee werknemers per organisatie toegang tot de Community of Practice en is inclusief de in-company masterclass.

Let op: inschrijving voor de Community of Practice is inmiddels vol. Op de hoogte blijven over het project medemenselijk ondernemen? Bekijk deze pagina.

 

De Community of Practice Medemenselijk ondernemen is een samenwerkingsverband tussen De weg van medemenselijk ondernemen en MVO Nederland. Mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation.