Events

Helaas, dit event is al geweest. Kijk op onze eventkalender voor onze eerstvolgende activiteiten!

Brede bijeenkomst Nederlandse drinkwatersector

Openbaar Vrijdag 02 juli 2021 van 09.00 tot 12.00 uur | Online

De drinkwatersector in Nederland speelt een belangrijke rol in het toekomstbestendig maken van onze economie. Denk aan de hoeveelheden energieverbruik, materialen en afvalstromen die er bij de productie van water komt kijken. Maar ook aan het grondgebruik en de natuur waarmee deze bedrijvigheid verbonden is. Dat biedt juist voor deze sector kansen om sociale en ecologische waarde toe te voegen. Oftewel niet alleen financieel-economische groei na te streven, maar brede welvaart: het welzijn van mens en milieu. Een belangrijke eerste stap hierin is transparant te zijn over de bredere maatschappelijke waarde van jouw organisatie. Om dit te doen moet je je impact meten en rapporteren, zodat je hier vervolgens op kunt sturen. Maar welke informatie heb je hiervoor nodig? En hoe zorg je ervoor dat je verder kijkt dan je kerntaken?

Op vrijdag 2 juli organiseert MVO Nederland vanuit de coalitie Blauwe Netten – een samenwerkingsverband tussen alle tien de Nederlandse drinkwaterbedrijven – voor de medewerkers van drinkwaterbedrijven en andere geïnteresseerden binnen de Nederlandse drinkwatersector een brede bijeenkomst. Hierin leer je meer over de maatschappelijke bijdrage die jouw bedrijf, maar ook jij als individu, kunt leveren aan de duurzame transitie.

In het eerste deel van de bijeenkomst kijken we naar de betekenis van brede welvaart aan de hand van inspirerende sprekers. En we vertalen het naar de maatschappelijke bijdrage van de drinkwaterproductie. Daarbij horen we ook graag jouw visie op dit thema. In het tweede deel gaan we in op hoe je meet, rapporteert en stuurt op die brede welvaart. Dit doen we aan de hand van drie break-outsessies:

Sessie 1: Meten

Om te weten hoe je organisatie bijdraagt aan brede welvaart en hoe je je bijdrage kunt vergroten, is de eerste stap om je maatschappelijke impact te meten. Tijdens deze breakout bespreken we met elkaar aan de hand van een aantal voorbeelden hoe je kunt gaan meten en wat dit voor je organisatie kan betekenen.

Sessie 2: Rapporteren

Het is belangrijk om je bijdrage aan brede welvaart te kunnen laten zien. Het wordt op termijn waarschijnlijk onderdeel van je rapportageverplichtingen. In deze break-out bespreken we  wat komt daarbij komt kijken en wat er nodig is om transparant daarover te kunnen rapporteren.

Sessie 3: Sturen

Uiteindelijk is brede welvaart onderdeel van hoe organisaties zichzelf sturen, hoe projecten worden opgezet en is het een essentieel onderdeel de strategische beslissingen. In deze break-out bespreken we hoe brede welvaart een plek kan krijgen in sturingsmechanismen en wat de positieve gevolgen zijn voor je organisatie.

Je geeft op het inschrijfformulier jouw voorkeur voor een sessie aan.

Interessant voor jou?

Deze bijeenkomst is interessant voor jou als je:

  • werkzaam bent in de drinkwatersector of daaraan gerelateerd;
  • ervaring hebt op het gebied van duurzaamheidsrapportage en impactmeten, of wilt leren van de ervaringen op dit gebied;
  • werkt bij een drinkwaterbedrijf en wilt weten hoe de drinkwaterbedrijven werken aan brede welvaart in Blauwe Netten en wat dit betekent voor jouw toekomstig werk.