Events

Helaas, dit event is al geweest. Kijk op onze eventkalender voor onze eerstvolgende activiteiten!

Brede bijeenkomst Nederlandse drinkwatersector

Openbaar Vrijdag 26 november 2021 van 09.00 tot 12.00 uur | Online

De drinkwatersector in Nederland speelt een belangrijke rol in het toekomstbestendig maken van onze economie. Denk aan de hoeveelheden energieverbruik, materialen en afvalstromen die er bij de productie van water komt kijken. Maar ook aan het grondgebruik en de natuur waarmee deze bedrijvigheid verbonden is. Dat biedt juist voor deze sector kansen om sociale en ecologische waarde toe te voegen. Oftewel niet alleen financieel-economische groei na te streven, maar brede welvaart: het welzijn van mens en milieu. In de tweede brede bijeenkomst voor de Nederlandse drinkwatersector gaan we aan de slag met: duurzaam inkopen.

Op vrijdag 26 november organiseert MVO Nederland vanuit de coalitie Blauwe Netten – een samenwerkingsverband tussen alle tien de Nederlandse drinkwaterbedrijven – voor de medewerkers van drinkwaterbedrijven en andere geïnteresseerden binnen de Nederlandse drinkwatersector voor de tweede keer dit jaar een brede bijeenkomst.

Het thema van deze bijeenkomst is duurzaam inkopen. Een actueel, maar ook complex onderwerp. Want hoe zorg je ervoor dat duurzaamheid gewaarborgd is in het inkoopproces? Wat voor inkoopreis hebben bedrijven doorgemaakt om tot meer duurzaamheid te komen? Hoe hebben Nederlandse drinkwaterbedrijven hun inkoopproces ingericht als het om duurzaamheid gaat? Welke uitdagingen zijn er nog die moeten worden overwonnen?

WAAROM MEEDOEN?

  • Ontdek alles over het thema duurzaam inkopen en hoe jij hiermee aan de slag kunt
  • Raak geïnspireerd door voorbeelden van organisaties die werken aan het verduurzamen van het inkoopproces
  • Leer welke uitdagingen en kansen duurzaam inkopen met zich meebrengt

Sprekers

  • Rob van Arnhem, Luitenant-kolonel, officier Koninklijke Landmacht, en sinds 2015 categorie manager bedrijfskleding bij het Ministerie van Defensie vertelt over zijn ervaringen in het organiseren van maatschappelijk verantwoord inkopen van bedrijfskleding
  • Tobias Stöcker, duurzaamheids- en circulairiteitsmanager bij GMB en kernteamlid van het Emissieloos Netwerk Infra, vertelt hoe opdrachtgevers emissieloze realisatie, en emissieloos beheer & onderhoud mogelijk kunnen maken

Interessant voor jou?

Deze bijeenkomst is interessant voor jou als je:

  • werkzaam bent in de drinkwatersector of daaraan gerelateerd;
  • ervaring hebt op het gebied van duurzaam inkopen, of wilt leren van de ervaringen op dit gebied;
  • werkt bij een drinkwaterbedrijf en wilt weten hoe de drinkwaterbedrijven werken aan brede welvaart in Blauwe Netten en wat dit betekent voor jouw toekomstig werk.