EMMA Safety Footwear brengt de impact van hun schoenen in kaart met een life cycle analysis

EMMA Safety Footwear is een Nederlandse producent van veiligheids- en werkschoenen met ambitieuze mvo-doelstellingen. De organisatie wil hun milieu footprintverlagen eninzicht in de exacte impact van hun productieketen. Daarom schakelde EMMA de hulp in van softwarebedrijf Ecochain Technologies om meerdere levenscyclusanalyses uit te voeren (LCA). Een LCA meet de milieu impact van de hele levenscyclus van een product. Resultaten van LCA’s zijn dan ook cruciale informatie voor bedrijven om actief de impact van hun producten te kunnen verbeteren.

ONDERZOEKSRESULTATEN  

Met behulp van de IMVO-voucher voerde EMMA een LCA uit voor drie modellen uit de collectie: Lukas, Vera en Amazone, in nauwe samenwerking met hun producent. Dit onderzoek bracht de exacte impact van deze schoenen in kaart. Van de winning van de grondstoffen die zijn gebruikt, tot aan de verwerking van de materialen na het einde van de levensduur van de schoenen. De LCA’s laten zien bij welke grondstoffen de impact hotspots liggen en op welke plek een verandering het meest kan bijdragen aan impact reductie.  

De hoogste impact lag bij het verbruik van een aantal veelgebruikte materialen, waaronder polyurethaan en leer. Verrassend genoeg bleek de impact van transport laag, terwijl dat vaak als grote hotspot wordt gezien. Het bleek dat juist de retourlogistiek, waaronder recyclingactiviteiten, voordeel oplevert vanuit een milieu perspectief, ondanks de nodige extra logistieke bewegingen. Deze resultaten leverde belangrijke input op voor verdere verduurzaming van de productie en logistiek.  

“Wij wilden een LCA doen voor meer inzicht in de impact hotspots. Het effect van recycling werd heel duidelijk. Dit soort analyses zijn kostbaar om uit te voeren en daarom was de hulp van een IMVO-voucher heel waardevol. Door de voucher hebben we ook de leverancier erbij weten te betrekken en zo hebben we ook nog eens de relatie versterkt.”

Iris van Wanrooij , Program Manager CSR

VERVOLGSTAPPEN  

De resultaten van de LCA’s geven het veiligheidsschoenenbedrijf inzicht in waar de meeste negatieve impact plaatsvindt. Maar dus ook waar de meeste milieuwinst te behalen valt. Momenteel wordt hierover actief gesproken met de leveranciers van veelgebruikte materialen. Daarnaast worden er mogelijkheden voor het gebruik van duurzamere alternatieven onderzocht, om zo nog minder uitstoot te bereiken.   

IMVO-VOUCHER     

EMMA Safety Footwear deed onderzoek naar de impact van hun keten op mens en milieu met behulp van de IMVO-voucher. Wil jij ook inzicht in jouw impact en wil je daarbij een financieel steuntje in de rug? Lees meer over de IMVO-voucher.    

Lees alles cases