CO2 Operate onderzoekt biodiversiteit bij Indonesische voedselbossen

CO2 Operate helpt met de omschakeling naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering. Het bedrijf ondersteunt bij milieu scans en levenscyclusanalyses die andere ondernemers een goede houvast bieden om te verduurzamen. Ook werkt CO2 Operate aan regeneratieve boslandbouw in Indonesie. In nauwe samenwerking met lokale gemeenschappen ontstaan voedselbossen op voorheen gedegradeerde grond om CO2 uit de lucht te halen en tegelijkertijd armoede te bestrijden.

Boven- en ondergrondse soortenrijkdom

De impact van regeneratieve boslandbouw op boven- en ondergrondse biodiversiteit stond centraal in het onderzoek dat CO2 Operate uitvoerde met de IMVO-voucher. De eerste stap om dit te meten? Het kwantificeren van parameters.

Dierengeluiden complexer en completer

CO2 Operate ging op veldonderzoek uit. Met materiaal als bio acoustic recorders en wildcamera’s maten ze veranderingen in de bovengrondse biodiversiteit van verschillende stukken regenererend land. Bovengronds viel op dat de dierengeluiden complexer en completer worden naarmate het voedselbos ouder wordt. Ondergrondse biodiversiteit is gemeten via bodemmonsters en de aanwezigheid van wormen (aantal en soorten). Dit is een belangrijke indicator voor een gezonde bodemrijkdom. Duidelijk is dat de aantallen wel toenemen, maar vooral in soorten in de bovenste laag die belangrijk zijn voor de vorming van humus.

Merk voor biodiversiteit

Als vervolg op dit onderzoek zet CO2 Operate nu permanente monitoring op met bio acoustics en wildcamera’s. Ook gaat het bedrijf meer onderzoek doen naar ondergrondse biodiversiteit. Dieper ondergronds bleken soorten namelijk minder snel toe te nemen en de vraag waarom is nog niet geheel beantwoord (mogelijk door bestrijdingsmiddelen in het verleden). De uitkomsten vormen eveneens de basis voor de ontwikkeling van een “biodiversiteitsstempel” op al hun bosproducten uit de voedselbossen.

Bekijk alle cases