Bocca Coffee gaat met true price koffie voor een eerlijk loon en minder uitstoot

Koffie: veel mensen drinken het dagelijks, maar weinigen staan stil bij de productieketen erachter. Ook de milieu-impact en het loon dat de boeren ontvangen is niet veel mensen bekend. Steeds meer producenten werken aan true pricing om juist die factoren inzichtelijk te maken. Met true pricing berekent een bedrijf ook de maatschappelijke kosten van een product, die worden doorberekend in de uiteindelijke prijs. Je kunt true price zien als een optelsom: de verkoopprijs plus sociale kosten plus ecologische kosten.

Onderzoek en transparantie

Koffieproducent Bocca heeft true pricing als belangrijke pijler. Zij zijn al langer bezig met duurzaamheid en een eerlijke prijs voor hun boeren. Nu vond Bocca het ook tijd om de transparantie aan de klant te laten zien en de duurzame impact te vergroten. Het bedrijf deed een onderzoek in samenwerking met True Price naar de echte prijs van koffie uit Brazilië en Peru.

En daar bleef het niet bij. Bocca ging voor twee vliegen in één klap in Ethiopië. De koffieproducent onderzocht daar de mogelijkheid tot koolstofopslag bij bomen op boerenbedrijven. Met zogeheten ‘koolstofkredieten’ kunnen boeren CO2-uitstoot compenseren, ontbossing tegengaan én toewerken naar een leefbaar loon.

Resultaten

Beide projecten waren een succes. Met onderzoek van True Price/Carble stelde Bocca een rapport samen dat hun lage sociale en ecologische kosten aantoonde. Ook heeft Bocca nu een handvat om te zorgen voor meer CO2-reductie.

Ontbossing bleek namelijk een van de voornaamste problemen in koffieproductie. Dat is precies wat Bocca bij de wortel wil aanpakken. De koffieproducent is dan ook tevreden met het resultaat van het onderzoek dat ze met de IMVO-voucher hebben uitgevoerd.

Bekijk alle cases