A Beautiful Story werkt aan een Living Wage Plus voor werknemers in India en Nepal

Door een leefbaar loon te garanderen laat je als sociale onderneming zien dat je geeft om werknemers. A Beautiful Story, gespecialiseerd in handgemaakte sieraden uit Nepal, is al langer bezig om dit voor elkaar te krijgen. Eerder onderzochten ze al de knelpunten en mogelijkheden van hun werknemers uit Nepal als voorbereiding op het leefbaar loon. Nu hebben ze samen met adviseur Rainbow Collection gewerkt aan een follow-up van de strategie.

Advies voor sterkere positie van arbeiders

Het advies bestond uit twee onderdelen. Ten eerste de aanbeveling aan A Beautiful Story om in te zetten op financiële zelfredzaamheid in Nepal met eerlijke salarissen. Het tweede onderdeel bestond uit het werken aan inzicht op leefbaar loon in India om te zien hoe de situatie daar nu is. Met dat laatste kan A Beautiful Story vervolgens aan de slag om het huidige gat tussen de levenskosten en de salarissen in India te dichten.

Living Wage Plus als doel

Het hoofddoel van A Beautiful Story is het realiseren van een Living Wage Plus: een eerlijk loon én alle mogelijkheden voor de makers om te investeren in de toekomst van hun families. Voor India heeft het bedrijf een niveau kunnen vaststellen met aanbevelingen voor vervolgstappen en in Nepal worden trainingen voor financiële geletterdheid uitgevoerd. Vol goede moed gaat A Beautiful Story deze vervolgstappen zetten én evalueren, zodat ze ook een stappenplan hebben voor de toekomst.

Bekijk alle cases