5 voordelen van CO2-beprijzing

Niet iedereen is fan van het principe van CO2-beprijzing. Vervuilende bedrijven zien de fikse rekeningen al boven het hoofd hangen en voor burgers is zo’n CO2-prijs vaak een ver-van-hun-bed-show. Toch zijn er veel voordelen te benoemen van een dergelijke maatregel. Voor de overheid, burgers én ondernemers. We zetten de vijf belangrijkste op een rij:

1. De vervuiler betaalt

Een prijs heffen voor het uitstoten van boeikasgassen is heel simpel: wie CO2 uitstoot, betaalt ervoor. Zo komt de rekening direct te liggen bij degene die de vervuiling veroorzaakt, eerlijker kun je het niet maken.

2. Een eerlijke prijs in de winkel

De maatschappelijke kosten of de negatieve milieu-impact van producten wordt zelden doorberekend in de prijs van een product. Zo kan het dat een duurzaam geproduceerde spijkerbroek een stuk duurder uitvalt dan zijn vervuilende equivalent. Door een prijs te rekenen voor vervuilende productie, in dit geval CO2-uitstoot, zullen producenten dit moeten gaan doorberekenen in de kostprijs. Hierdoor wordt de prijs van producten eerlijker en pak het kiezen voor een ‘groen’ product minder negatief uit voor de winkelende burger.

3. Het is een prikkel voor de productie van groene energie

Voor niets gaat de zon op. De afgelopen jaren werd het uitstoten van CO2 in de meeste gevallen rijkelijk beloont. Activiteiten als het produceren en verbruiken van fossiele brandstoffen, vervuilende productiemethoden en het transporteren van goederen over de hele wereld, leverden vooral winst op. Door een prijs te hangen aan praktijken die CO2 uitstoten, wordt het interessant om over te stappen op groene energie. Het produceren daarvan wordt daarmee ook aantrekkelijker.

4. Het maakt besparen interessant

Het is natuurlijk een mooi idee om onze economie op hernieuwbare energie te laten draaien. Het is ook absoluut nodig om duurzame energieproductie te onderzoeken en te stimuleren. Maar minstens zo belangrijk is het verminderen van de vraag. Dit kan bijvoorbeeld door zaken als transport, productieprocessen en het energieverbruik van kantoorgebouwen energiezuiniger in te richten. Een CO2-prijs stimuleert dit.

5. Het genereert inkomen voor overheden

De energietransitie brengt kosten met zich mee, voor burgers, bedrijven en voor overheden. Een voordeel van het belasten van CO2-uitstoot is dat de overheid hierdoor inkomsten binnenkrijgt. Zo ontstaat er een flinke pot die zij in de energietransitie en de verduurzaming van Nederland kunnen investeren. Je kunt daarbij denken aan het subsidiëren van wind- en zonne-energie of het compenseren van huishoudens die voor een elektrische auto kiezen of hun huis energiezuinig maken.

Zelf aan de slag

Wil jij aan de slag met het beprijzen van de CO2-uitstoot van jouw organisatie? MVO Nederland ontwikkelde daarvoor een concreet en praktisch stappenplan. Vul het formulier hieronder in en je ontvangt direct een link in je e-mail om hem te downloaden.

Laat je ons weten hoe je heet?
Vul je achternaam in
We vernemen graag je functie
Vul je organisatienaam in
Geef aan hoeveel medewerkers jouw organisatie heeft
Selecteer de meest relevante voor jouw organisatie
Vul je e-mailadres in
Terug naar overzicht