Een eerlijke koffieprijs met ‘Futureproof Coffee Collective’

De koffie-industrie staat onder druk. Het telen van de koffiebonen pakt vaak negatief uit voor de bodemkwaliteit, terwijl boeren niet rond kunnen komen van de opbrengsten. Koffiebranders moeten werken met kleine marges, hoge kosten en scherpe concurrentie. Als je je dat realiseert, smaakt je bakkie leut of caramel-frappucino opeens een stuk minder lekker.

Het Futureproof Coffee Collective wil daar wat aan doen door ´echte prijzen’ te gaan rekenen voor koffie. Het collectief is een samenwerking tussen verschillende koffiebedrijven door de hele keten heen, Solidaridad en MVO Nederland. Inmiddels zijn meer dan twintig koffiebedrijven aangesloten.

Het doel van het samenwerkingsverband is een meetmodel te ontwikkelen om de werkelijke kosten voor koffie in kaart te brengen, inclusief de sociale- en milieukosten. Consultancy-bedrijven True Price, Soil & More en EY leveren inhoudelijke kennis over deze innovatieve aanpak. Einddoel is een praktisch toepasbare open source-tool, speciaal gericht op mkb-bedrijven.

Vijf pilots in Colombia

De tool wordt nu bij vijf koffieboeren in Colombia getest. Door enkele gegevens in te voeren in de een rekenmodule krijgen ze inzicht in de maatschappelijke kosten die de teelt van koffie met zich meebrengt. Dat geeft handvatten om de teelt te verduurzamen.

Een van de eerste inzichten is dat er flinke verbeteringen te realiseren zijn in het watergebruik. Voor het wassen van de fermenterende koffiebonen is veel schoon water nodig. Het afvalwater dat daarbij vrijkomt, wordt meestal geloosd. Daardoor ontstaat er een vettig laagje op het oppervlaktewater, wat weer stank en vissterfte veroorzaakt. Bovendien is het duur om het vervuilde rivierwater weer drinkbaar te maken. Het rekenmodel geeft aan hoe hoog die maatschappelijke kosten precies zijn.

Zwart goud

De investering die nodig is om een machine te kopen die met 90 procent minder water hetzelfde kan doen, is relatief klein. Omgerekend kost het hoogstens een paar cent per kilogram koffie om de bonen op een veel milieuvriendelijker manier te wassen. In een ideale situatie zou deze investering doorberekend worden in de prijs voor een kopje koffie, zodat de koffiedrinker de ‘echte prijs’ voor het zwarte goud zelf betaalt. Nu zijn het de ketenpartners die gezamenlijk zo’n machine financieren.

Naast water neemt het Futureproof Coffee Collective ook bodemkwaliteit, het inkomen van de koffieboer, klimaatverandering en biodiversiteit mee in de berekeningen. Uiteindelijk ontstaat zo een goed beeld van de ´echte prijs´ van koffie.

Meer weten? Ontdek het hele verhaal op futureproofcoffeecollective.nl.

Terug naar overzicht