Interview met Anton Witte van Asito: “Elk bedrijf kan inclusief ondernemen. Het is een keuze”

Wat betreft diversiteit zit het wel goed in de schoonmaakbranche, en dus ook bij Asito: het schoonmaakbedrijf heeft meer dan honderd verschillende nationaliteiten in dienst, mannen en vrouwen, hoog- en laagopgeleiden, statushouders, laaggeletterden. Maar bij die verscheidenheid aan mensen houdt het niet op, vindt HR-directeur Anton Witte. “Het gaat erom dat we al deze verschillende mensen een eerlijke kans bieden om zich verder te ontwikkelen.”

In 2018 won Asito, een bedrijf met meer dan tienduizend medewerkers, de Award Diversiteit in Bedrijf in de categorie ‘grote bedrijven’. Volgens de jury vanwege de succesvolle inzet voor meer culturele diversiteit en voor medewerkers met een arbeidsbeperking. HR-directeur Anton Witte beaamt dat Asito inclusief ondernemen inmiddels zeer serieus neemt. “Een aantal jaar geleden kwam ‘diversiteit’ bij ons tot uiting in hier en daar een leuk project. Nu pakken we het veel professioneler aan. Diversiteit en inclusie krijgen structureel aandacht: onze inclusiviteitsmanager en negen HR-managers op de werkvloer spelen een grote rol. Het feit dat we ons nu veel bewuster richten op inclusief ondernemen heeft ertoe geleid dat we significant meer vrouwen op managementposities hebben dan voorheen. En waar we vijf jaar geleden nog vijfhonderd mensen vanuit de Participatiewet een baan boden, zijn dat er inmiddels zestienhonderd.”

‘We maken ons er niet meer makkelijk vanaf’

Zestienhonderd mensen uit de spreekwoordelijke ‘kaartenbakken’ een baan bieden is geen sinecure, weet Witte. “Deze mensen hebben per definitie veel aandacht nodig. Geef je ze die onvoldoende, dan vallen ze uit. Voorheen dachten we in zo’n geval ‘dan nemen we wel weer een uitzendkracht’, maar zo makkelijk maken we ons er nu niet meer vanaf. Want los van het feit dat het enorm frustrerend is voor de mensen om wie het gaat, brengt dit ook schade toe aan onze bedrijfsvoering. Wij krijgen subsidie voor deze mensen en hebben onze hele organisatie eromheen gebouwd. Als ze dan uitvallen, werkt ons bedrijf verre van optimaal.”

“Het gaat erom dat we al deze verschillende mensen een eerlijke kans bieden om zich verder te ontwikkelen.”

Anton Witte, HR-directeur bij Asito

Begin met een visie

De hamvraag is natuurlijk: hoe doe je dat dan, zorgen dat allerlei typen mensen hun plek vinden in het bedrijf en er van waarde kunnen zijn? Volgens Witte begint het allemaal met het ontwikkelen van een visie op diversiteit en inclusie. “Daarmee voorkom je dat het in de projectsfeer blijft hangen. Maak daar mensen voor vrij. Onze visie is bijvoorbeeld ‘iedereen verdient een eerlijke kans’. Daarnaast is het belangrijk om de juiste kennis binnen te halen. Zo is het cruciaal om te weten dat je mensen uit de zogenoemde ‘doelgroepen’ – statushouders, langdurig werklozen, mensen met analfabetisme of een relatief laag IQ – niet moet benaderen als uitzendkrachten die meteen aan het werk kunnen. Zij hebben er baat bij om rustig arbeidsritme op te bouwen. Bovendien zitten er binnen deze groep mensen natuurlijk grote verschillen. Voor statushouders is in het begin de Nederlandse taal een obstakel. Maar als ze die horde eenmaal genomen hebben, is het zaak om te kijken wat ze nog meer in hun mars hebben. Wellicht ook buiten je eigen bedrijf.”

Asito werkt op allerlei manieren aan het verder versterken van de inclusiviteit van de organisatie – en zelfs van de maatschappij. Zo stond toenmalig directielid Ron Steenkuijl in 2011 aan de basis van wat inmiddels uitgegroeid is tot het Nationaal Integratiediner, waarbij duizenden mensen met verschillende achtergronden op honderden locaties voor elkaar koken en met elkaar eten. Met als doel: op een ontspannen manier elkaar beter leren kennen en begrijpen.

Asito heeft bovendien een Adviesgroep Diversiteit, om diversiteit en inclusie binnen het bedrijf voortdurend op de agenda te houden. In de adviesgroep zitten medewerkers uit alle lagen van de organisatie en met verschillende leeftijden, achtergronden, afkomst en interesses. De groep houdt onder meer gesprekken met de directie, waarbij in een veilige omgeving onvrede, advies, meningen en vragen over diversiteit binnen Asito geuit worden. “Zo kwamen we er bijvoorbeeld achter dat een deel van de dingen die we doen, zoals ons taaltraject, nog niet bij iedereen bekend is.”

Optimistisch over nieuwe generatie

Witte is trots op de manier waarop zijn bedrijf werkt aan diversiteit en inclusie. Hij zou graag zien dat veel meer bedrijven er serieus mee aan de slag gaan. “Hoewel ik bij veel werkgevers de wil zie om mensen een kans te bieden, merk ik toch dat ze inclusief ondernemen vaak ingewikkeld vinden. Maar echt elk bedrijf kan het. Het is een keuze: ben je bereid er een succes van te maken?” Witte zet daarbij zijn kaarten in op de nieuwe generatie. “Zij hebben minder last van ingesleten beelden over bepaalde groepen mensen waarmee mijn generatie nog wel is opgegroeid. De wereld is nu veel opener. Je communiceert regelmatig met mensen van wie je niet eens weet hoe ze eruitzien.”

Aan de slag: download de 100 mvo-tips

Ben je overtuigd door dit voorbeeld van inclusief ondernemen en wil je niet achterblijven in de oude economie? Met deze 100 mvo-tips breng je jouw bedrijf zo die nieuwe economie in! Vul hieronder je gegevens in en je ontvangt de tips direct via je e-mailadres.

Laat je ons weten hoe je heet?
Vul je achternaam in
We vernemen graag je functie
Vul je organisatienaam in
Geef aan hoeveel medewerkers jouw organisatie heeft
Selecteer de meest relevante voor jouw organisatie
Vul je e-mailadres in
Terug naar overzicht