Skip naar content

MVO en certificeringen

MVO en certificeringen

Steeds meer bedrijven en overheden stellen MVO-eisen. Daarom willen steeds meer ondernemers laten zien dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

trotse ondernemer

 

ISO 26000 geen keurmerk voor MVO
Om te laten zien dat een product duurzaam is, is een keurmerk snel gevonden. Maar dat is niet zo makkelijk wanneer u wilt laten zien hoe MVO uw bedrijf is. Hieronder wordt uitgelegd waarom dit niet via ISO 26000 kan.

Geen norm, en dus geen keurmerk
Voordat een keurmerk of certificaat kan worden afgegeven, moet worden vastgesteld waaraan het te keuren moet voldoen. Dit staat in een eisenstellende norm. ISO 26000 is geen eisenstellende norm voor MVO, maar een richtlijn. Omdat ISO 26000 geen norm is, valt er ook weinig te controleren, laat staan dat er een keurmerk of certificaat afgegeven kan worden.  

Zelfverklaring
De ISO 26000-richtlijn geeft handvatten voor het proces dat ten grondslag ligt aan MVO. Om te laten zien  hoe u MVO met behulp van ISO 26000 heeft geïmplementeerd in uw bedrijf, bestaat er een handleiding die u helpt bij het afleggen van de zelfverklaring ISO 26000. Alle organisaties die de zelfverklaring ISO 26000 hebben afgegeven, zijn zichtbaar in een centraal overzicht. Dat is één voorbeeld om te laten zien wat u aan MVO doet. 

MVO-communicatiewijzer
Uw MVO-prestaties kunt u op verschillende manieren in kaart brengen. Een keurmerk of een zelfverklaring zijn voorbeelden daarvan. Of maak een duurzaamheidsverslag of doe een prestatievergelijking. Met een actief marketing- en communicatiebeleid kunt u er aandacht voor vragen. De MVO-communicatiewijzer laat zien welke opties u heeft.

Laatst gewijzigd: 11 dec 2012 - 16:16

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen