Skip naar content

Integriteit & Corporate governance

Integriteit & Corporate governance

Wat is integriteit

Integriteit houdt in dat een organisatie of een persoon eerlijk en oprecht is. Een integere ondernemer doet wat hij zegt en zegt wat hij doet. Dit heeft alles te maken met het omgaan met dilemma's. En met het maken van keuzes die achteraf te verantwoorden zijn. Ofwel: bij integer ondernemen is het gedrag en het handelen van een organisatie uit te leggen en te verantwoorden. Dit geldt vanzelfsprekend zowel voor bedrijven die in Nederland werkzaam zijn als bedrijven die internationaal opereren. Onder integer handelen valt onder andere:

 • belangenverstrengeling voorkomen
 • zorgvuldig omgaan met persoonlijke of gevoelige informatie
 • gedane toezeggingen en gemaakte afspraken nakomen
 • actief informeren over risico's die kunnen ontstaan bij het aanschaffen van een product of dienst
 • initiatief nemen om de schade van een gemaakte fout te beperken

Integriteitsbeleid
Veel ondernemingen geven integriteit een structurele plaats binnen het bedrijf. Zij voeren een integriteitsbeleid in. De aanleiding daarvoor kan zowel van binnen als van buiten de onderneming komen. Externe aanleidingen zijn onder andere: regelgeving van de overheid, externe standaarden of acties van maatschappelijke organisaties. Stakeholders - aandeelhouders, consumenten en leveranciers - stellen in toenemende mate eisen aan de integriteit van bedrijven.

Interne aanleidingen zijn onder andere een sterke groei waardoor een structureel beleid nodig is in gevallen van fraude. 

Gedragscode
Onderdeel van het integriteitsbeleid is het opstellen van een gedragscode voor de organisatie. Dit wordt ook wel een Code of Conduct of bedrijfscode genoemd. Deze code geeft aan hoe de medewerkers met elkaar en met bepaalde situaties omgaan. Uit onderzoek van Stichting NCW, Ethicon en Stichting Beroepsmoraal en Misdaadpreventie blijkt dat het invoeren van een bedrijfscode positieve effecten heeft op de organisatie. Zie de volgende voorbeelden:

 • Schade daalt met 24%
  Voor een Noord-Hollands bedrijf was grote schade aan bedrijfsmiddelen de aanleiding om een gedragscode in te voeren. Een half jaar na de introductie lag de schade bijna een kwart lager dan daarvoor.
 • Ziekteverzuim daalt met 10%
  Een productiebedrijf gebruikte zijn nieuwe code om diverse fricties op de werkvloer aan de orde te stellen. Enkele oorzaken voor het hoge ziekteverzuim werden zichtbaar en vervolgens aangepakt. Het ziekteverzuim daalde in 12 maanden met bijna 10%.
 • Inkoopkosten daalden met 4,5%
  De inkoopafdeling van een groot Rotterdams bedrijf merkte dat de inkoopkosten na de introductie van de code afnamen met bijna 5%. Doordat de inkoopnormen flink waren aangescherpt, werden leveranciers voortaan kritischer beoordeeld op hun prestaties.
 • Klanttevredenheid stijgt met 31%
  Bij een Rotterdams bedrijf bleek de klanttevredenheid 2 jaar na de invoering van de code met ruim 30% te zijn toegenomen. Medewerkers toonden zich meer open voor de wensen, ervaringen en kritiek van klanten.

Draagvlak
Om succesvol een gedragscode in te kunnen voeren, is draagvlak nodig binnen de organisatie. Daarom is het belangrijk dat de medewerkers actief aan de code meewerken tijdens het opstellen ervan. De gedragscode komt terug in diverse onderdelen van de organisatie. Zoals:

 • het managementcontract
 • integriteitstoetsing van nieuwe werknemers
 • het functioneringsgesprek
 • bij inkooprelaties door het stellen van integriteitseisen aan leveranciers

Duidelijkheid
Een gedragscode hoeft geen groots document te zijn. Belangrijk is dat de gedragsregels concreet en duidelijk zijn voor iedereen in het bedrijf. Kleine bedrijven kunnen op een paar A-4tjes principes of huisregels formuleren. De ondernemer kan op deze korte code terugvallen als het nodig is.

Corruptie
Onder integer handelen valt ook: geen zaken doen met corrupte bedrijven, organisaties en overheden. Daar is een apart dossier aan gewijd. Klik hier.

Laatst gewijzigd: 11 dec 2012 - 16:16

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen