Skip naar content

Innovatie

Innovatie

Over innovatie

Bij innovatie denkt u aan nieuwe ideeën. Een geniale vernieuwing van producten, diensten of processen. Maar innovatie is meer. Het is behalve een vernieuwing ook een verandering in een systeem. Dat systeem kan een product zijn, een techniek maar ook een organisatie of zelfs de samenleving.

Oplaadpunt electrische auto

Waarom innovatie?

Innovatie is ‘hot’. Innovatie kan ingezet worden voor bijvoorbeeld een hogere productiviteit in het bedrijf. Het verschil met eerder is dat innovatie nu niet alleen meer gericht is op technische vernieuwing. Innovatie kan ook bedrijfsstructuren of een sociale structuur bepalend veranderen.

 

MVO en innovatie

Innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Duurzaamheid is hierbij de sleutel. Wanneer bijvoorbeeld de productiecapaciteit omhoog moet, bieden duurzame oplossingen vaak een uitkomst. Zo kunt u bijvoorbeeld op een innovatieve manier de productie verhogen terwijl er minder (schaarse) grondstoffen nodig zijn. 

 

Voorwaarde voor innovatie

Innovatie gaat niet vanzelf. Er is aandacht en budget voor nodig. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt onder andere dat organisatorische innovaties (bijvoorbeeld nieuwe organisatiestructuren) een voorwaarde zijn voor proces- en productinnovaties. Ook aandacht en investeringen in Research&Development hebben een positieve invloed op de productiviteit van de onderneming.

 

Innovatie levert ook MKB voordelen op

Innovatie is niet alleen iets is voor grote bedrijven. Duurzaam innoveren levert juist ook voor het MKB direct voordeel op. Het sterkt de concurrentiekracht en verbetert sociale en milieu prestaties. Ook zorgt het voor verlaging van (productie)kosten. 

Aan de slag

Er liggen interessante economische kansen voor het bedrijfsleven! Wij helpen je op weg met praktische tips en tools.

Laatst gewijzigd: 11 dec 2012 - 16:16

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen