Informatiepunt

Praktijkvoorbeeld

"Alle druppels maken een zee. Ook al kun je in je eentje geen zee maken, laten we vooral allemaal druppelen." Doetie Schadenberg levert haar bijdrage aan een duurzamere wereld met biologisch Restaurant H'eerlijk in Wageningen.

Masterclass CSR 2.0 Wayne Visser

Wie is Wayne Visser?

Achtergrond

Wayne Visser is de oprichter van denktank CSR International en auteur van maar liefst 12 boeken, waaronder negen over de rol van bedrijven in de maatschappij. Een paar voorbeelden: The A to Z of Corporate Social ResponsibilityThe World Guide to CSR en The Age of Responsibility: CSR 2.0 and the New DNA of Business. 

Ook is hij als Senior Associate verbonden aan het Programme for Sustainability Leadership van de universiteit van Cambridge, gastdocent Sustainability aan het Magna Carta College, Oxford en de Birmingham Graduate School en gastdocent CSR aan La Trobe Graduate School of Management in Australie.

Vijf vragen aan Wayne Visser

Wat was de aanleiding voor het schrijven van het boek 'The age of responsibility: CSR 2.0 and the new DNA of Business'?

Wayne Visser steunt de vele MVO-initiatieven die ontwikkeld zijn door bedrijven. 'Maar', voegt hij er aan toe, 'geen van alle initiatieven hebben de huidige wereldproblematiek veranderd.' Voedselschaarste en milieuvervuiling nemen helaas nog altijd toe. Visser constateert dan ook dat MVO-ontwikkelingen dus sneller moeten. Met het boek The Age of Responsibility: CSR 2.0 and the New DNA of Business zet Wayne Visser de stap naar het 'nieuwe' MVO, oftewel CSR 2.0. Het boek laat zien welke kant we op kunnen gaan met MVO als we er met z'n allen onze schouders onder zetten.

U geeft aan dat CSR 2.0 een nieuw duurzaam tijdperk inluidt. Wat voor soort bedrijven jagen deze nieuwe beweging aan?

Visser refereert bij deze vraag naar zijn boek. De vijf principes van CSR 2.0 (Creativity, Scalability, Responsiveness, Glocality en Circularity) zijn typerend voor bedrijven die de stap willen zetten naar CSR 2.0. Visser merkt daarbij op dat MKB-bedrijven door hun flexibele karakter een grote rol spelen op het vlak van creativiteit.   

Wat zijn de eerste, concrete stappen die bedrijven kunnen nemen om het huidige MVO-beleid om te zetten naar een MVO 2.0-beleid?

'Een eerste stap in de goede richting is het verkopen van je visie aan je directe relaties. Dus ook aan de medewerkers.' Visser adviseert hierbij om te werken met 'principes' in plaats van management systemen zoals de ISO-standaarden. Dit laat ruimte voor creativiteit van medewerkers. Daarnaast is het van belang om de discussie te starten over het herinrichten van productielijnen en diensten en het financiële plaatje te evalueren. Stel jezelf de vraag of er een evenredige verdeling is van financiële middelen onder de stakeholders.   

U noemt een aantal vloeken die MVO in haar huidige vorm volgens u doen falen. Dit zijn oa:

1) MVO blijft vaak hangen in de buitenste schil van de organisatie, oftewel MVO staat te ver af van de core business

2) MVO levert economisch gezien te weinig op

Bedrijven hebben al veel goede MVO-initiatieven ontwikkeld. Kunt u in dit licht uitleggen hoe zorgelijk/kwalijk deze bevindingen zijn?

Dat er al veel goede dingen gebeuren op het gebied van MVO, beaamt Visser. Maar de zogenaamde 'vloeken van MVO' vertragen volgens hem de boel. 'Dat MVO nog te vaak tot stand komt in de buitenste schil van bedrijven, resulteert niet in de fundamentele veranderingen die we nodig hebben om de wereldproblematiek samen aan te pakken.' Dat de markt niet gewaardeerd wordt voor duurzaam koopgedrag zorgt volgens Visser ook voor een vertraging van MVO. Visser vraagt zich af waarom consumenten meer moeten betalen voor organische of fairtrade producten? Visser ziet hierin een rol weggelegd voor bedrijven: producten verder opschalen en niet blijven hangen in niches.     

Hoe ziet MVO bij bedrijven er over 10 jaar uit?

Visser denkt dat in tien jaar tijd de wereld van MVO er niet heel anders uit ziet. Daar is de periode te kort voor. Wel zullen bedrijven steeds meer de stap gaan zetten naar CSR 2.0.