Stakeholders

In gesprek

De stakeholderdialoog is een cruciaal onderdeel van MVO. Uw organisatie zou inzicht moeten hebben in de verwachtingen en eisen van uw stakeholders. Alleen dan kunt u immers afwegen in hoeverre u daaraan kunt en wilt voldoen en hoe transparant u wilt communiceren over acties en hun resultaten.

Kansen

Dit zijn de voordelen van een goed gevoerde stakeholderdialoog:

  • Stakeholders helpen u prioriteiten te stellen in uw MVO-beleid en ze brengen u op nieuwe MVO-ideeën.
  • U ontdekt hoe u de negatieve effecten van uw bedrijfsvoering minimaliseert en de positieve effecten maximaliseert.
  • U begrijpt beter het effect van de bedrijfsactiviteiten op bepaalde groepen.
  • U leert partners kennen waarmee u MVO-activiteiten kunt starten.
  • U vergroot de transparantie en de betrouwbaarheid van uw bedrijf.

Risico's

Deze risico's loopt u als een stakeholderdialoog achterwege laat:

  • Conflicten tussen verschillende belangenhebbenden (bedrijf en maatschappij).
  • Gebrekkige controle op het risico van reputatieschade.
  • Een gebrek aan draagvlak voor uw (MVO)beleid.

De vraag is nu: hoe identificeert u uw stakeholders en hoe komt u met ze in gesprek?