Expert

Ook partner worden?

Nu gratis tot eind 2014!

Agenda

donderdag 8 januari 2015 - 13:30 tot 16:30
dinsdag 13 januari 2015 - 10:00 tot 12:00
woensdag 14 januari 2015 - 09:30 tot 16:30
dinsdag 20 januari 2015 - 13:00 tot 18:00

Zorg & welzijn

De zorgsector heeft een enorme impact op duurzaamheid. Belangrijke MVO-onderwerpen gaan over mensen: personeel, werkdruk en kwaliteit van zorg. Ook milieuonderwerpen zoals afval en energie spelen een rol.

MVO in de sector

MVO –of waardegedreven ondernemen, zoals veel zorginstellingen MVO noemen– is een belangrijk onderwerp voor de zorgsector. Zorgorganisaties hebben een maatschappelijke kerntaak, waarbij het denken over waardecreatie op andere gebieden (mens en milieu) een logische volgende stap lijkt.

Ethiek en transparantie

Ethiek en transparantie speelt binnen de zorgverlening een belangrijke rol. Bij het verplegen en verzorgen van mensen met een medische hulpvraag komen ethische vraagstukken op. Vrijwel iedere zorginstelling heeft een ethische commissie die (transparant) over deze kwesties discussieert. 

Milieu

Als energie-intensieve sector zijn ook milieuonderwerpen belangrijk voor zorginstellingen. In de huisvesting van zorginstellingen valt veel milieuwinst te halen. Energieverbruik en omgaan met (gevaarlijk) afval zijn onderwerpen waar grote verbeterslagen te maken zijn.

Medicijnen

Ook bij medicijnen komen veel duurzaamheidsissues kijken. Zowel bij de productie, de promotie, het gebruik en de afvoer. Waar het bij de productie van medicijnen gaat het om het risico op schending van mensen- en dierenrechten bij de testen, gaat het ook om milieuproblematiek van de resten bij gebruik en afvoer.

Personeel

Omdat zorgverlening mensenwerk is, is personeel een cruciale factor in de zorgsector. Met het stijgen van de zorgvraag en het dalende aanbod van personeel, wordt deze factor meer en meer kritiek. Hier ligt een belangrijke uitdaging voor de toekomst. Zorginstellingen moeten inspelen op deze toekomstige krapte. Ze hebben echter nog een grote slag te slaan in het worden van een aantrekkelijke werkgever. Werken in de zorg is fysiek en psychisch zwaar en de werkdruk is vaak hoog.

Integraal

De belangrijkste uitdaging voor de toekomst van de zorg is de omslag naar een integrale gezondheidsaanpak. Dit wil zeggen dat niet langer individuele zorgbehandelingen centraal staan, maar dat zorginstellingen zich hoe langer hoe meer richten op een integrale aanpak van welzijn. Een aanpak die zich richt op preventie en leefstijlinterventies om de gezondheid te vergroten.

Meer informatie over MVO-activiteiten in de zorg: MVO Netwerk Zorg