Skip naar content

Publicaties

Molen & Molen - Stakeholderdialoog - Bruggen bouwen naar een value case

28 maart 2014
  - Publicaties
Open innovatie en co-creatie kunnen MVO-processen versnellen. In het project ‘Bruggen Bouwen voor energiebesparing in de bebouwde omgeving’ bracht MVO Nederland de afgelopen maanden bedrijven uit de bouw, installatietechniek, energie én financiële sector bij elkaar. In opdracht van het Ministerie van I&M werd er gekeken of er op deze manier grotere en snellere stappen vooruit gezet kunnen worden. Een verslag van Molen & Molen, zij begeleidden het samenwerkingsproces binnen dit project.

'MVO Netwerk Toerisme van start' - NRIT Magazine, maart 2014

21 maart 2014
  - Publicaties
Op 15 januari is op het ANVR-congres ‘Changes in Tourism’ het MVO Netwerk Toerisme gepresenteerd. NRIT Magazine interviewde netwerkmanager Saskia Pepping over de plannen van het MVO Netwerk Toerisme.

Analyse: leer kan veel duurzamer

4 maart 2014
  - Publicaties
MVO Nederland schetst op basis van bureauonderzoek en meer dan 20 gesprekken met experts en ondernemers de status van duurzaamheid in de leersector.

Quickscan: de 7 duurzame uitdagingen van de kledingsector

4 maart 2014
  - Publicaties
MVO Nederland schetst op basis van bureauonderzoek en meer dan 40 interviews met ondernemers en experts de grootste obstakels voor duurzaamheid in de Nederlandse textielsector.

Artikel - MVO-vakblad P+ - 'Stippen aan de horizon'

4 maart 2014
  - Publicaties
Bedrijven kunnen de wereld veranderen, dat is waar het Ambitie 2020-programma van MVO Nederland over gaat. Dit ambitieuze meerjarenprogramma moet Nederland wereldvoorbeeld maken op het gebied van een circulaire en inclusieve economie. Vandaar dat niemand minder dan koning Willem-Alexander een online platform lanceerde waarop alle Nederlandse bedrijven en organisaties hun ambities kunnen delen om elkaar te inspireren. Drie Ambitie 2020-pioniers aan het woord.

ARTIKEL - WEEKBLAD FACILITAIR & GEBOUWENBEHEER (2014 nr 395) -'Inkoper als aanjager van de circulaire economie'

27 februari 2014
  - Publicaties
Onder inkopers die waarde toekennen aan mvo, bestaat een groeiende bereidheid circulaire producten aan te schaffen of de prestaties van die producten af te nemen als dienst. Dit blijkt uit het onlangs verschenen rapport 'Ondernemen in de circulaire eco- nomie' van MVO Nederland. De opstellers van het rapport zien hierin ook een bijzondere rol weggelegd voor inkopers binnen de overheid. Zij kunnen ‘launching customers’ worden van de circulaire economie.
Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen