Partners en Netwerken

10 redenen om partner te worden

Aandacht voor MVO zet fors door

De aandacht voor MVO blijft toenemen in zowel MKB als grootbedrijf. Een stijgende klantvraag, kostenbesparing, grondstoffenschaarste en imagovoordelen zijn de hoofdredenen. Door partner te worden vestigt u de aandacht zowel intern als extern op uw ambities.

MVO lijkt crisisbestendig

De crisis raakt vroeg of laat elk bedrijf. MVO-bedrijven lijken de crisis beter te doorstaan. Ook herstellen zij sneller als de terugval voorbij is. Het partnerschap is uw ticket naar duurzame bedrijfsvoering en groei.

MVO als kostenpost definitief verleden tijd

Bedrijven zien MVO als kostenbesparend, of in elk geval als kostenneutraal. Partners van MVO Nederland kijken verder. Voor hen is MVO een innovatieversneller en dé manier om de omzet te verhogen.

Sterke stijging vraag naar MVO in B2B-markt

Bedrijven stellen steeds meer MVO-eisen aan elkaar. Het effect reikt tot ver over de Nederlandse grens. De gestaag groeiende ambities in het grootbedrijf slaan over op het MKB. Binnen ons partnernetwerk kunt u nieuwe klanten of leveranciers vinden.

Energiebesparing: topprioriteit bedrijven

Energiebesparing staat bij veel bedrijven bovenaan de MVO-agenda. Het is urgent, tastbaar, sluit aan bij maatschappelijke verwachtingen en het levert geld op. Ook grondstoffenschaarste wordt steeds vaker een strategisch speerpunt. Onze specialisten delen graag hun kennis en visie met u!

People: verantwoordelijkheid terug op de werkvloer

Steeds meer bedrijven zetten in op mensgericht ondernemen en presteren hierdoor beter. Medewerkers krijgen meer vertrouwen en verantwoordelijkheid. Organisaties worden platter en de rol van het management verandert. Partners hebben direct toegang tot ons kennisnetwerk en kunnen profiteren van praktische opleidingen en trainingen.

Transparantie: van compliance naar innovatie

Naast het voldoen aan richtlijnen, komt er steeds meer aandacht voor andere vormen van transparantie over MVO. Transparantie leidt tot innovatie als u dilemma's bespreekbaar maakt, inzicht in uw keten krijgt en de dialoog met belanghebbenden aangaat. Door deze informatie te delen op hun speciale profielpagina geven partners openheid over hun beleid en activiteiten.

Consument wil duurzaam, maar is steeds kritischer

De consument is kritisch. Voldoen aan minimale duurzaamheidskenmerken is een basisverwachting geworden. Hoewel consumenten meestal niet bereid zijn hiervoor meer te betalen, laten ze hun keuzes er wel sterk door beïnvloeden. Extra MVO-inspanningen voor meer onderscheidend vermogen zijn dus noodzakelijk. Als partner ontmoet u gelijkgestemde ondernemers en profiteert u van elkaars kennis en ervaringen.

Internationaal ondernemen: MVO minder vrijblijvend

Het wordt steeds duidelijker wat internationaal MVO voor bedrijven inhoudt en wat er van hen wordt verwacht. Nieuwe internationale richtlijnen bieden houvast. Bijeffect is een grotere nadruk op certificering en controle op naleving. MVO Nederland helpt u met kennis en advies over implementatie.

Innovatie: coalities voor duurzaamheid

Baanbrekende innovaties gebaseerd op het concept van de circulaire economie en nieuwe businessmodellen zijn in opkomst. Samenwerking tussen partners uit het netwerk van MVO Nederland en verrassende coalities spelen hierbij een belangrijke rol. 

Bron: Trendrapport 2012 MVONL
MVO Nederland maakte het trendrapport op basis van actuele onderzoeken, eigen analyses en gesprekken met deskundigen. Dit levert een interessant en actueel beeld op van de mate waarin MVO leeft onder ondernemers, de markt die er voor MVO bestaat en thema's die men belangrijk vindt. Maar ook wordt duidelijk op welke punten meer actie gevraagd wordt van bedrijven om tot daadwerkelijke verduurzaming van de economie te komen.
http://www.mvonederland.nl/content/nieuwsbericht/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen-cre-ert-kettingreactie-in-bedrijfsleven