Skip naar content

Partners

Index A

ABCD
EFGHI
JKLMN
OPQRS
TUVWX
YZ0 - 9

A-ware Food Group B.V.

MVO Informatie

Download MVO-informatie van deze partner

Geen MVO-informatie beschikbaar

MVO activiteiten

Het kerndoel van de A-ware Food Group is uitgroeien tot de meest gewaardeerde ketenpartner in Europa in de Food&Agri business. Als gewaardeerde ketenpartner wil de A-ware Food Group actief invulling geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en haar ketenpartners prikkelen dit ook te doen. MVO is voor de A-ware Food Group A-wareness en gebaseerd op vier pijlers:

1) Aarde

2) Arbeidsklimaat

3) Aandacht voor samenleving

4) Actieve ketenpartner

Duurzaam aanbod

Er zijn geen resultaten

Netwerken

Wanneer u deelneemt aan een van de netwerken van MVO Nederland, wordt dat hier in uw profiel zichtbaar.
Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen