Skip naar content

Partners

Index V

ABCD
EFGHI
JKLMN
OPQRS
TUVWX
YZ0 - 9

Verstegen Spices & Sauces BV

MVO Informatie

Download MVO-informatie van deze partner

Geen MVO-informatie beschikbaar

MVO activiteiten

Er is een waterzuiveringsinstallatie operationeel, daarnaast is de stroom groen, zijn er waar mogelijk lichtsensoren, wordt afval gescheiden en werkt Verstegen met de milieubarometer. Er zijn 2 Fair trade projecten, op Ambon wordt de nootmuskaat in een kleinschalige organisatie verwerkt. In India wordt de vanille bij een cooperatie individueel voor ons verpakt en met een fair trade premie aan ons verkocht. Intern is er een actief plan ter bevordering van de gezondheid van de werknemers.

Duurzaam aanbod

Er zijn geen resultaten

Netwerken

Wanneer u deelneemt aan een van de netwerken van MVO Nederland, wordt dat hier in uw profiel zichtbaar.
Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen