Skip naar content

Partners

Index A

ABCD
EFGHI
JKLMN
OPQRS
TUVWX
YZ0 - 9

Vakcentrum Levensmiddelen

Over Vakcentrum Levensmiddelen

Beschrijving en activiteiten

Het Vakcentrum is de brancheorganisatie van de zelfstandige detaillist in de foodsector en de fast moving consumer goods. De Vakcentrumleden vertegenwoordigen zo'n 75% van de totale omzet in food gerealiseerd door zelfstandige ondernemers. Het Vakcentrum heeft zich ontwikkeld tot kenniscentrum op het gebied van zelfstandig ondernemerschap.

Ondernemers zijn elke week heel wat uren in touw om hun bedrijf te runnen. De levensmiddelenbranche is nu eenmaal een dynamische branche. Op de winkelvloer is geen dag hetzelfde, maar ook buiten het bedrijf worden elke dag door anderen besluiten genomen, die van invloed zijn op de bedrijfsvoering van de ondernemer. Het Vakcentrum is de brancheorganisatie voor alle zelfstandige detaillisten in levensmiddelen en fast moving consumer goods. Een vereniging die er is om zaken te regelen waar de zelfstandige ondernemer niet aan toekomt.

Javascript is required to view this map.

Adresgegevens

Blekerijlaan 1
3447 GR Woerden
Nederland
0348-419771

Type organisatie

Branche- of beroepsorganisatie

Aantal medewerkers

11 t/m 100

Bedrijfstak

Detailhandel

Product / Dienst

Levensmiddelen

Twitter

Er zijn geen tweets van deze partner

Video

See video

Nieuws

Super Supermarkt Keurmerk

Vakcentrum Leve... 28 juni 2013
  - Partner nieuws
Het gaat goed met het Super Supermarkt Keurmerk (SSK). Sinds de lancering in 2012 hebben inmiddels ruim 130 supermarkten het keurmerk behaald. Een SSK supermarkt wordt gerund door een zelfstandige ondernemer die heeft bewezen extra inspanningen te verrichten ten behoeve van de zeven MVO thema’s die centraal staan binnen het SSK keurmerk. Deze thema’s zijn: lokale betrokkenheid, stimulerend personeelsbeleid, onderscheidend assortiment, duurzaam met energie, veiligheid en preventie, afvalinzameling en –reductie en transport en logistiek.

Agenda

Er zijn geen resultaten

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen