Skip naar content

Partners

Index P

ABCD
EFGHI
JKLMN
OPQRS
TUVWX
YZ0 - 9

Polygarde

Over Polygarde

Beschrijving en activiteiten

Polygarde BV is een samenwerkingsverband dat bestaat de aandeelhouders MTB Regio Maastricht NV en Intergarde BV. Dit samenwerkingsverband is vrij uniek daar beide partijen in de oorspong een verschillende doelstelling hebben; de eerstgenoemde organisatie is een breed re-integratiebedrijf dat als doel heeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toe te leiden naar een reguliere baan. De diensten die Polygarde aanbiedt worden voornamelijk uitgevoerd door mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, waarbij momenteel een grote groep beschikt over een WSW status of afkomstig is uit een WWB -traject. De doelstelling is dat een werknemer een opleiding volgt tot het beroep van beveiligingsmedewerker op niveau MBO 2 en vervolgens in dienst komt bij Polygarde. Indien iemand afkomstig is vanuit een WWB traject, zal na een aantal jaren een dienstverband genoten te hebben binnen Polygarde, getracht uitstroom naar een andere beveiligingsorganisatie te genereren. het maatschappelijke aspect Om dit doel na te kunnen streven volgen de medewerkers een twaalf of vierentwintig maanden durend opleidingstraject. Zodra het theoretisch deel van de opleiding is afgerond, mag de medewerker onder begeleiding van een gediplomeerde beveiliger werkzaamheden verrichten. Nadat deze heeft bewezen een goede aspirant te zijn, mag deze bepaalde werkzaamheden zelfstandig verrichten. Nadat de aspirant voldoende uren heeft gewerkt en voldoet aan de door ons vastgestelde competenties, is voldoende ervaring opgedaan om het diploma beveiligingsmedewerker 2 te behalen

Javascript is required to view this map.

Adresgegevens

Leidenlaan 12
6229 EZ Maastricht
Nederland
0433088428

Type organisatie

Midden- en kleinbedrijf

Aantal medewerkers

11 t/m 100

Bedrijfstak

Zakelijke dienstverlening

Product / Dienst

Facilitaire diensten

Twitter

Er zijn geen tweets van deze partner

Video

Nieuws

Er zijn geen resultaten

Agenda

Er zijn geen resultaten

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen