Skip naar content

Jagran

Over Jagran

Beschrijving en activiteiten

Jagran BV, Organic waste valorisation by Insects Het gebruik van insecten in onze (dier)voedselketen op een industriële schaal heeft een paradigma shift en vooral geloofwaardigheid nodig. Alle spelers in de waardeketen zullen moeten worden overtuigd en moeten zich bereid verklaren om insecten gerelateerde producten en diensten te ontwikkelen. Het is om deze reden dat als onderdeel van haar strategie Jagran BV is gestart met focus op de diervoeder kant van de waardeketen, waar een alternatieve eiwitbron makkelijker wordt geaccepteerd. Als zodanig zal Jagran BV zich in eerste instantie richten op de diervoederindustrie door het aanbieden van een aantrekkelijk alternatief voor vismeel. Een markt die momenteel onder druk staat gezien gestage prijsstijgingen in de afgelopen 10-20 jaar. De lopende besprekingen met vismeel gebruikers en handelaren wijzen op een grote belangstelling voor een dergelijk product en zal naar verwachting leiden tot toekomstige aankoop van toezeggingen als er een bepaalde minimale beschikbaarheid op bepaalde kwaliteitseisen is voldaan. Daarom is in de tweede plaats Jagran BV’s strategie verder gericht op het aantonen dat insecten kweken veilig, duurzaam en op industriële schaal kan gebeuren. Voor dat doel zal direct na het afronden van een half jaar proefproject Jagran BV in 2012 starten met de bouw van een High-Tec-proeffabriek op een semi-industriële schaal, die zal fungeren als de 'blauwdruk' voor de nieuwe productie-eenheden. Om een serieuze leverancier te worden en te voldoen aan maximaal 10% van de vismeelmarkt (260.000 ton / jaar) streeft Jagran BV, tijdens de eerste 6 jaar, naar de lancering van 42 kwekerijen (OPCO's) in West-Europa die elk 20 MT / dag produceren. Naast het organiseren van deze OPCO roll-out Jagran BV zal zich verder ontwikkelen als een op kennis gebaseerde Network Company. Een bedrijf dat alle OPCO's zal blijven volgen en ondersteuning door middel van technische benchmarking, productie-proces automatisering en optimalisatie, centrale kwaliteitscontrole en kwekerij back-ups. Ten tweede zal Jagran BV nieuwe (insect-based) producten blijven ontwikkelen. Ten slotte zal Jagran BV het commerciële kader van contracten op lange termijn zowel aan de aanbod als de distributie van kant het beheren. Jagran BV organiseert zich als een lean netwerkbedrijf (10-20 fte's). Daarbij zal Jagran BV, naast zijn eigen expertise, de best in class, ervaring en know how bij elkaar brengen die nodig zijn om de markt dit totaal nieuwe innovatieve idee te laten realiseren. Voor dat doel is Jagran BV is een aantal strategische partnerships aangegaan met belangrijke spelers in de verschillende relevante delen van de waardeketen, waaronder: afvalophaal en -verwerking spelers, installatie ontwerpen, veevoeders / voeding technologiebedrijven en verkoop- en distributiekanaal partners. Met uitzondering van de modelplant, zal de productie worden uitbesteed aan onafhankelijke volledige gelicentieerde OPCO's. Het operationeel management zal worden opgeleid 'on the job' in de Jagran BV modelplant. Met goedkope (zelfs negatieve waarde), maar veilig organisch afval als belangrijkste input, een hoge mate van automatisering (een OPCO zal worden geleid door drie mensen) en de lange termijn verzekering van klanten, zullen de insecten onderneming zeer winstgevend zijn. Hoewel de High-Tec veiligheids- en besturingssystemen serieuze investeringen vereisen (€ 3, 7 miljoen in cash in het eerste jaar voor een 7.000 MT/jaar OPCO) zorgt de mogelijkheid van een zeer snelle scale-up (2e jaar full speed) en een gezonde daaruit voortvloeiende operationele kasstromen voor een terugverdientijd van de initiële investering van een OPCO al in jaar drie. Dus ook de uitrol van de 42 OPCO's die een totale jaarlijkse verkoopwaarde van ruim boven € 320 miljoen zal genereren kunnen worden gefinancierd met een bedrag minder dan € 50 miljoen door middel van een gedeeltelijke zelffinanciering.

Javascript is required to view this map.

Adresgegevens

Zandlaan 48
2181 HS Hillegom
Nederland
+31 (0)23 584 60 08

Type organisatie

Midden- en kleinbedrijf

Aantal medewerkers

2 t/m 10

Bedrijfstak

Landbouw, bosbouw en visserij

Product / Dienst

Adviesdiensten

Twitter

Er zijn geen tweets van deze partner

Video

Nieuws

Er zijn geen resultaten

Agenda

Er zijn geen resultaten

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen