Skip naar content

Partners

Index D

ABCD
EFGHI
JKLMN
OPQRS
TUVWX
YZ0 - 9

De Haan Automotive Holding B.V.

MVO Informatie

Download MVO-informatie van deze partner

Geen MVO-informatie beschikbaar

MVO activiteiten

Het verduurzamen van de bedrijfsvoering aan de hand van ISO26000 is in volle gang. In de visie en kernwaarden van De Haan Automotive werden duurzaamheidsprincipes opgenomen die staan voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de organisatie neemt.

Duurzaam aanbod

Er zijn geen resultaten

Netwerken

Wanneer u deelneemt aan een van de netwerken van MVO Nederland, wordt dat hier in uw profiel zichtbaar.
Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen